Wat betekenen de ETS-hervormingen voor bedrijven en burgers?

Donderdag 26 januari 2023 van 10u tot 12u
Online via Zoom
Jeroen Fonteyn

Het Europese emissiehandelssysteem (ETS) is een van de hoekstenen van het Europese klimaatbeleid. In het kader van de Europese Green Deal was het aan een herziening toe, en sinds 2021 werd er onderhandeld over de hervorming én uitbreiding van het systeem. In december 2022 kwam er eindelijk een akkoord uit de bus.

De hervormingen zullen ook voor Vlaanderen grote gevolgen hebben. De uitstoot in de elektriciteitsproductie en de industrie zal sneller moeten dalen, en voor het eerst moeten ook burgers en kleinere bedrijven betalen voor emissierechten. Tegelijkertijd wordt een Sociaal Klimaatfonds opgericht, dat de sociale gevolgen van het ETS zal helpen opvangen. 

Wat betekent dit concreet voor diverse sectoren en voor burgers? Dat leggen we je graag uit op 26 januari 2023,  tijdens een webinar over het ETS-systeem waarin de volgende elementen aan bod komen:

  • Hoe werkte het ETS-systeem tot dusver? Heeft het systeem geleid tot de vooropgestelde emissiedalingen? Wat zijn de belangrijkste controverses en verbeterpunten?
  • Welke hervormingen werden beslist in het kader van het beleidspakket Fit for 55? Welke nieuwe sectoren zullen onder het ETS-systeem vallen? 
  • Hoe zit het met de koolstofgrensheffing en de uitfasering van gratis emissierechten? En wat met inkomsten uit de emissiehandel, waar gaan deze middelen naartoe en hoe kunnen we dat geld het best inzetten?
  • Hoe kunnen we de gevolgen voor de Vlaamse sectoren inschatten? Welke sociale consequenties heeft het nieuwe ETS2-systeem voor gebouwen en wegtransport, en hoe kunnen we deze opvangen? 

Deze sprekers delen tijdens het webinar hun expertise:

  • Wijnand Stoefs, beleidsmedewerker bij Carbon Market Watch
  • Yelter Bollen, beleidsmedewerker klimaat en fiscaliteit bij Bond Beter Leefmilieu

We voorzien voldoende tijd voor vragen en discussie.

Schrijf je nu gratis in!

Je ontvangt de Zoom-link enkele dagen voor het webinar. 

Dit webinar kadert in het driejarige LIFE-project Emissions Trading Extra (2021-2024).  Samen met een consortium van 9 andere ngo’s, en onder leiding van Carbon Market Watch, informeert Bond Beter Leefmilieu het middenveld over het ETS-systeem en wordt er gewerkt aan beleidsacties die het ETS-systeem verbeteren.