Duurzame wijkrenovaties: hoe pak je dat als lokaal bestuur aan?

Maandag 16 november 2020 van 14 tot 16 uur
ONLINE
Koen Reynaerts

Beeld: © Stad Mechelen - Ighor Van de Vyver

Met tips van 3 renovatiebegeleiders en ervaringen van Stad Mechelen

Om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te realiseren, moeten we in België fors inzetten op (energetische) renovatie: meer dan 100.000 woningen, per jaar. Dat is een uitdaging die noopt tot een renovatieversnelling. Een collectieve aanpak in wijken met gelijkaardige woningen kan zo’n versnelling mogelijk maken. 

Maar hoe begin je daaraan? Op maandag 16 november organiseert Bond Beter Leefmilieu een webinar over het thema. We laten drie organisaties aan het woord die een aanbod hebben voor wijkrenovaties. Aan de hand van concrete voorbeelden lichten ze toe hoe je een wijkrenovatie kan aanpakken en welke hulp gemeenten daarbij kunnen krijgen. Ook zal de stad Mechelen haar ervaringen met een concrete wijkrenovatie voorstellen. 

Programma

  • 14:00 - Benjamin Clarysse, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu en expert energie, voorziet de introductie waarin hij de huidige context van duurzame wijkrenovaties schetst, wat we moeten weten over de European Renovation Wave, de Lange Termijn Renovatiestrategie en de noodzaak om op wijkniveau renovaties door te voeren.
  • 14:15 - Liesbet Boets van Renoseec licht toe hoe haar vzw een collectief traject opzet met bewoners en verhuurders om op wijkniveau betaalbaar en kwalitatief te renoveren tot gezonde, energiezuinige en ecologische woningen.
  • 14:30 - James Thorogood van Knauf Energy Solutions zal uiteenzetten hoe ze met behulp van innovatieve, digitale technologieën op een kosteneffectieve manier energiebesparende renovaties realiseert.
  • 14:45 - Ingenieur-architect Ighor Van de Vyver (Mechelen Klimaatneutraal en Triple A) licht toe hoe de stad Mechelen bewoners heeft ondersteund bij de wijkrenovatie van het Esdoornplein
  • 15:00 - Laurent Meertens van BEFUTURA laat zien op welke manier zij buurten begeleiden en ontzorgen om samen duurzaam te renoveren en te besparen op de energiefactuur.
  • 15:15 - Vragen en discussie, aan de hand van een poll waarin bepaalde stellingen worden voorgelegd aan de deelnemers.
  • 16:00 - Einde webinar

 

Een initiatief van Bond Beter Leefmilieu met steun van: