Ecofest is een non-profit organisatie die zich richt op gedragsverandering in de evenementenbranche. Om dit te bereiken ondersteunt Ecofest organisaties bij het uitvoeren van duurzame maatregelingen.

Ze analyseren de huidige stand van zaken, werken een traject uit van oplossingen en maken de link tussen de organisatie en mogelijke leveranciers. Hun focus ligt op circulariteit en afvalbeheer. Om dit vlot aan te pakken wordt er gewerkt met een afvalplan, een afvalverantwoordelijke en een ecoteam. Hun aanpak is erop gericht om alle stakeholders maximaal te betrekken.