Grenzeloze Schelde | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Grenzeloze Schelde

Voor een integraal, duurzaam en participatief waterbeheer van de Schelde en haar zijrivieren

Vereniging
Werkingsgebied: 
Vlaams (gewestelijk)
Thema's: 
Biodiversiteit en natuur, Klimaat, Water
Akenkaai 2bis
1000 Brussel Brussel
België
info [at] gs-esf [dot] be
02 206 12 09

Droge voeten, proper water en een aantrekkelijk leefomgeving op en rond het water, daar gaat Grenzeloze Schelde voor. Sinds 1994 ondersteunt Grenzeloze Schelde de visievorming over en de draagvlakvergroting voor integraal waterbeleid in het Scheldebekken met haar beleidsvoorstellen, educatieve activiteiten en informatieverspreiding.