Huurwoningen voor kwetsbare groepen

Herbekijk het webinar

Van leegstaand pand tot betaalbaar huurhuis

Door leegstaande, onderbenutte of te verbouwen panden te renoveren tot kwalitatieve en betaalbare huurwoningen, creëren we samen met de coöperatieve vennootschap Het Pandschap niet alleen een thuis voor kwetsbare groepen, we vermijden ook leegstand en speculatie van grote projectontwikkelaars. Bovendien maken we het bestaande gebouwenpatrimonium energiezuiniger.

Hoe werkt het precies?

Eigenaars van een pand dat in aanmerking komt voor dit project, geven hun gebouw in beheer aan Het Pandschap. De coöperatieve vennootschap renoveert het pand en verhuurt het vervolgens aan sociale doelgroepen. 

De overeenkomst heeft dus ook voor de pandeigenaars tal van voordelen.

  • Ze hoeven niet zelf te investeren in de renovatie van hun gebouw. Het Pandschap neemt zowel de investering als de renovatie voor zijn rekening. 
  • Eens de woning klaar is voor verhuur staat Het Pandschap ook in voor het onderhoud en beheer ervan.
  • Eigenaars die in het project stappen genieten van fiscale voordelen.
  • Ze vermijden boetes op leegstand of ongeschiktheid.
  • Erfgenamen kunnen het pand voordelig erven.
  • Na afloop van de overeenkomst hebben eigenaars een kwaliteitsvol gerenoveerd pand.

 

 

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
Met de steun van