Scan4Chem

Bevat een product dat je dagelijks gebruikt gevaarlijke chemicaliën? Als jij je die vraag ook geregeld stelt, maar je weet niet waar je het antwoord kan vinden, download dan de app Scan4Chem. Deze gratis app helpt je om informatie op te vragen over Zeer Zorgwekkende Stoffen in voorwerpen en verpakkingen.

Europa geeft jou als consument het recht op informatie. Gebruik je recht! Vraag producenten en bedrijven of er Zeer Zorgwekkende Stoffen in hun producten zitten. Wijs bedrijven op hun verantwoordelijkheid, om transparant te communiceren én om veilige goederen te maken.

Bescherm jezelf en het milieu tegen zeer zorgwekkende chemische stoffen 

Zeer Zorgwekkende Stoffen (in het Engels Substances of Very High Concern of SVHC's) zijn chemische stoffen die hormoonverstorend, kankerverwekkend of bijzonder schadelijk voor het milieu kunnen zijn. Met de app Scan4Chem kan je de barcode van een product scannen en informatie ontvangen over de Zeer Zorgwekkende Stoffen die het product misschien bevat.

Wijs producenten en leveranciers op hun verantwoordelijkheid

Producenten en leveranciers van gebruiksgoederen kunnen zelf informatie over hun goederen invoeren in de app. Als de database geen informatie bevat over het product waarover je meer wil weten, helpt de app jou om een informatieverzoek aan te maken en te verzenden.

Hoe meer informatieverzoeken we met z'n allen versturen, hoe meer bedrijven op hun verantwoordelijkheid gewezen worden om veilige producten te maken. En hoe beter wij als consument veiligere aankoopbeslissingen kunnen nemen.

Gebruik je recht op informatie

De REACH-verordening van de Europese Unie bepaalt dat jij als consument het recht hebt om informatie te vragen over Zeer Zorgwekkende Stoffen in producten. Als je zo'n verzoek indient, is de producent of leverancier verplicht om jou informatie te verschaffen over de Zeer Zorgwekkende Stoffen die aanwezig zijn in een concentratie hoger dan 0,1 gewichtsprocent. Gebruik je recht! Zo beschermen we allemaal samen onze gezondheid en het milieu.

Scan4Chem is beschikbaar in België, Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Griekenland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Polen (Pytaj o Chemię), Portugal, Servië, Hongarije, Montenegro, Bosnië-Herzegovina en Spanje.