Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen zoekt stagiair onderzoek leegstaande gebouwen

Stage Deeltijds
022821746
Solliciteren tot

Over Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare en klimaatneutrale samenleving.

Wat ga je bij ons doen?

Er zijn heel wat leegstaande gebouwen in Vlaanderen die een zinvolle invulling kunnen krijgen. Een eerste stap om leegstand aan te pakken, is het goed in kaart brengen ervan. Als stagiair pluis je de bestaande inventarissen van leegstand uit (inventaris leegstaande woningen van gemeenten, leegstaande bedrijfsgebouwen van het Vlaams Gewest, brownfields, leegstaande kerken, overheidsgebouwen,...) en verwerk je de vele cijfers tot een overzichtelijk dossier. 

Vervolgens werk je samen met BBL medewerkers voorstellen uit die leegstand een zinvolle invulling geven. Daarbij bereken je hoeveel nieuwbouw in open ruimte vermeden kan worden, door  hergebruik van leegstaande gebouwen te stimuleren. Andere topics die aan bod komen in het onderzoek zijn: 

 • hoe kan invulling van leegstand bijdragen aan betaalbaar wonen
 • hoe kan herbestemming zorgen voor minder grondstoffengebruik en minder productie van afvalstoffen (circulariteit)
 • hoe kan gebruik van leegstand bijdragen aan het behoud van 'embodied carbon’ in gebouwen (klimaatimpact)

Hoe zien jouw taken er bijvoorbeeld uit?

 • Je pluist de vele cijfers over leegstand uit en geeft aan waar er een gebrek is aan cijfermateriaal.  

Je schrijft voorstellen uit om het hergebruik van leegstaande gebouwen te stimuleren, met aandacht voor de daarbij horende milieuaspecten (klimaat en circulariteit) en sociale aspecten (betaalbaar wonen)

Herken jij je in dit profiel?

 • Je volgt een bachelor of masteropleiding, met als mogelijke richtingen stedenbouw, ruimtelijke planning, milieumanagement, politieke en sociale wetenschappen, sociaal-cultureel werk, …
 • Je bent gebeten door het behoud van open ruimte en wil mee werk maken van een betere ruimtelijke ordening
 • Je hebt interesse in de thema’s milieu, duurzaamheid, transitie…
 • Je neemt initiatief en kan zelfstandig werken

Ons aanbod

Je krijgt de kans om te werken rond actuele en maatschappelijk belangrijke thema’s, in een inspirerende en stimulerende werkplek. Aan deze stage is geen financiële vergoeding verbonden.

Locatie 

Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel 

Ons kantoor is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer

 • bushalte De Lijn Sint-Joost-ten-Node en MIVB St-Joost liggen dichtbij
 • metrostation Kunst-Wet en Madou liggen op 5 à 10 minuten wandelen
 • treinstations Brussel-Schuman en Brussel-Centraal op 10 à 20 minuten wandelen

Een fietsenstalling bevindt zich voor ons kantoorgebouw.

Timing

Deze stage duurt minstens 4 weken en vindt plaats in het academisch schooljaar 2024-2025.

Interesse?

Geïnteresseerd in deze stage? Heb je vragen?

Contacteer de stageverantwoordelijke Ingrid Huang via 02/282 17 46 of stages@bblv.be. Zij helpt je met alle praktische info en regelt een kennismakingsgesprek met de inhoudelijk verantwoordelijke van de stageopdracht die je interesseert. Vervolgens bekijken we of er een match is en of we de stage effectief kunnen opstarten. 

BBL wil een werkomgeving creëren waarin mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zich thuisvoelen. We moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren. We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten, ongeacht je genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, nationaliteit, geloof, functiebeperking,... Heb je een vraag over toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden? Je kan ook mail naar stages@bblv.be of bel naar 02 282 17 46.

Privacyverklaring

In het kader van je stagesollicitatie worden je persoonsgegevens verwerkt door Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, Tweekerkenstraat 47 in 1000 Brussel.

Via privacy@bblv.be kan je altijd vragen welke gegevens wij precies over je verwerken en kan je ze indien nodig verbeteren.