Bond Beter Leefmilieu zoekt stagiair beleids-en projectmedewerker energie & industriedecarbonisatie: CCUS, H2 en gasnetwerken

Stage Deeltijds
022821746
Solliciteren tot

Over BBL

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare en klimaatneutrale samenleving.

Omschrijving project

Bond Beter Leefmilieu ijvert voor een circulaire en klimaatneutrale industrie en energiesysteem in 2050. BBL werkt daarvoor onder meer aan nota’s, opinies, standpunten en neemt deel aan verschillende participatieprocessen zoals de Minaraad, de werkgroepen in verband met het Vlaams industrie-en energiebeleid en aan discussies binnen de Europese NGO-wereld. In de industrie zijn er verschillende decarbonisatieroutes om de uitstoot op 0 te krijgen. Denk maar aan het gebruik van waterstof, het elektrificeren van de processen, het gebruik van circulaire materialen of het opvangen en opslaan van de CO2. Gezien er heel veel discussies ontstaan over het opvangen, gebruiken en opslaan van CO2 (CCUS) zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau, wilt BBL graag hier dieper op ingaan. Daarnaast is elektrificatie en de uitfasering van gas een ander belangrijke route. We willen graag betere inzichten krijgen in het functioneren van gasnetwerken (zoals waterstof, methaan of CO2). 

Takenpakket

 • Je verzamelt input en literatuur (studies, papers, briefings) over CCUS en gasnetwerken
 • Je onderzoekt en schrijft briefingnota’s tot je specialist bent in de materie
 • Je zoekt en legt contacten en treedt in contact met experten (NGOs, beleidsmakers en academici) over het onderwerp
 • Je denkt na over relevante thema’s voor de BBL-werking en maakt dossiers aan
 • Je volgt de Europese discussies rond Carbon Removal Certification Framework 
 • Je gebruikt je creatieve brein om jouw dossiers verder in te zetten in de publieke opinie en bij beleidsmakers

Gevraagde opleiding/profiel

 • We zoeken iemand met een analytisch mindset die zich graag verdiept in complexe dossiers van de energie & industrietransitie en daarover nota's kan schrijven. 
 • Politieke wetenschappen, ingenieurs achtergrond, econoom of andere wetenschappen (milieu; chemie, aardrijkskunde, fysica,...) ... alles kan!
 • Je kan probleemoplossend & analytisch denken over de (volgens de doelstelling van je project)
 • Je werkt georganiseerd en nauwkeurig bij uitvoerende taken bijvoorbeeld infosessie organiseren (volgens het takenpakket van je project)
 • Je bent flexibel en proactief in takenpakket
 • Je neemt initiatief en kan zelfstandig werken
 • Je bent stressbestendig en kan omgaan met deadlines
 • Je kan vlot werken met de Google applicaties (Docs, Sheets, Drive …)
 • Ervaring in het werken met groepen is een pluspunt
 • Je hebt interesse in de thema’s  milieu, duurzaamheid, energietransitie …

Aanbod

Je krijgt de kans om te werken rond actuele en maatschappelijk belangrijke thema’s, in een inspirerende en stimulerende werkplek. Je krijgt een unieke inkijk in de belangenbehartiging voor het milieu, onder meer door meetings bij te wonen en standpunten te bepalen. Aan deze stage is geen financiële vergoeding verbonden. Je wordt begeleid door twee ervaren beleidsmedewerkers (Tycho Hauwaert, Angelos Koutsis) die je begeleiden door de ins en outs van het politieke spel en de energietransitie.

Locatie 

Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel 

Ons kantoor is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer

 • bushalte De Lijn Sint-Joost-ten-Node en MIVB St-Joost liggen dichtbij
 • metrostation Kunst-Wet en Madou op 5 à 10 minuten wandelen
 • treinstations Brussel-Schuman en Brussel-Centraal op 10 à 20 minuten wandelen

Een fietsenstalling bevindt zich voor ons kantoorgebouw.

Timing

Deze stage duurt minstens 4 weken en vindt plaats in het academische schooljaar 2024-2025.

Interesse?

Geïnteresseerd in deze stage? Heb je vragen?

BBL wil een werkomgeving creëren waarin mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zich thuis voelen. We moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren. We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten, ongeacht je genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, nationaliteit, geloof, functiebeperking,... Heb je een vraag over toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden? 

Contacteer de stageverantwoordelijke Ingrid Huang via 02/282 17 46 of stages@bblv.be. Zij helpt je met alle praktische info en regelt een kennismakingsgesprek met de inhoudelijk verantwoordelijke van de stageopdracht die je interesseert. Vervolgens bekijken we of er een match is en of we de stage effectief kunnen opstarten. 

Privacyverklaring

In het kader van je stagesollicitatie worden je persoonsgegevens verwerkt door Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, Tweekerkenstraat 47 in 1000 Brussel.

Via privacy@bblv.be kan je altijd vragen welke gegevens wij precies over je verwerken en kan je ze indien nodig verbeteren.