Bond Beter Leefmilieu zoekt stagiair beleids- en projectmedewerker financiering van de transitie

Stage Deeltijds Bepaalde duur
Solliciteren tot

Over BBL

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare en klimaatneutrale samenleving.

Omschrijving project

De financiering van het milieu- en klimaatbeleid is een cruciale uitdaging. Hoe buigen we de geldstromen om van vervuilende naar duurzame sectoren? Hoe betalen we de noodzakelijke omslag in ons gebouwenbestand, de zware industrie, de energiesector, … Hoe zorgen we voor een rechtvaardige en effectieve inzet van beschikbare middelen? Bond Beter Leefmilieu werkt aan oplossingen voor deze en andere vraagstukken. 

Onze werking zet daarbij in op verschillende dimensies: 

 • Begrotingsbeleid (lokaal, nationaal en Europees)
 • Private financiële sector (banken, verzekeraars, investeringsfondsen, …)
 • De overheid als investeerder (publieke banken, overheidsfondsen, …) 
 • Belastingen en subsidies (milieufiscaliteit, energiebelastingen, investeringssteun, …)
 • Financiering van specifieke sectorale uitdagingen (gebouwen, energie, industrie …)

Voor deze stageopdracht pikken we in samenspraak één dossier uit (bv. afhankelijk van de actualiteit of je achtergrond), dat je vervolgens bij de horens vat.

Je werkt mee aan onze inhoudelijke en strategische voorbereiding, aan het dagdagelijkse beleidswerk (opiniëren, vergaderingen, workshops, …), en je ondersteunt ons bij (eventuele) evenementen. 

Takenpakket

 • We bakenen samen een deeldomein af waar de stage zich op toespitst
 • Je verzamelt input en literatuur (studies, papers, briefings)
 • Je onderzoekt en schrijft briefingnota’s, en presenteert deze intern 
 • Je treedt in contact met partnerorganisaties, experts, beleidsmakers, bedrijven, … 
 • Je schrijft (mee) aan publieke teksten of presentaties, zoals opiniebijdragen, blogposts, …
 • Je biedt ondersteuning bij eventuele evenementen (sprekers contacteren, uitnodigingen opstellen, …)

Gevraagde opleiding/profiel

 • Je bent geïnteresseerd in de economische en financiële dimensie van de klimaattransitie
 • Je bent gemotiveerd om hier inhoudelijk en politiek mee aan de slag te gaan
 • Je duikt graag in complexe dossiers, en je kan deze op een heldere manier samenvatten en presenteren
 • Je neemt initiatief en kan zelfstandig werken
 • Je bent stressbestendig en kan omgaan met deadlines
 • Je hebt interesse in de (politiek van) milieu, duurzaamheid, energietransitie …

Aanbod

Je krijgt de kans om te werken rond actuele en maatschappelijk belangrijke thema’s, in een inspirerende en stimulerende werkplek. Je krijgt een unieke inkijk in de belangenbehartiging voor het milieu, onder meer door vergaderingen bij te wonen en standpunten te bepalen. We spreken samen een inhoudelijke focus af, en je krijgt doorheen je stage actieve begeleiding van de beleidsmedewerker klimaat & financiering. Aan deze stage is geen financiële vergoeding verbonden. 

Locatie 

Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel 

Ons kantoor is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer

 • bushalte De Lijn Sint-Joost-ten-Node en MIVB St-Joost liggen dichtbij
 • metrostation Kunst-Wet en Madou op 5 à 10 minuten wandelen
 • treinstations Brussel-Schuman en Brussel-Centraal op 10 à 20 minuten wandelen

Een fietsenstalling bevindt zich voor ons kantoorgebouw.

Timing

Deze stage duurt minstens 4 weken en kan ingaan vanaf september 2024.

Interesse?

Geïnteresseerd in deze stage? Heb je vragen?

Contacteer de stageverantwoordelijke Ingrid Huang op 02/282 17 46 of stages@bblv.be. Zij helpt je met alle praktische info en regelt een kennismakingsgesprek met de inhoudelijk verantwoordelijke van de stageopdracht die je interesseert. Dan bekijken we verder of er een match is en we de stage effectief kunnen opstarten. Bij Bond Beter Leefmilieu willen we een werkomgeving creëren waarin mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zich thuis voelen. We moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren. We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten, ongeacht je genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, nationaliteit, geloof, functiebeperking... Heb je een vraag over toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden? Contacteer ons: mail naar stages@bblv.be of bel naar 02 282 1720.