Leefmilieu Brussel zoekt Business process analyst (m/v/x) (Ref.: 2022-A22)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Plaats van tewerkstelling: Havenlaan 86C
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Inspectie en Verontreinigde bodems, dienst Strategische en operationele ondersteuning.

 

Functie

 

Taken :

Bij de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems blijft controle een belangrijk element om de naleving van de Brusselse milieuwetgeving te bevorderen. De controles zijn zowel gebaseerd op preventieve acties (informatie, dialoog ...) als op curatieve acties. De milieuwetgevingen vormen ons dagelijks hulpmiddel.

De dienst Strategische en operationele ondersteuning verzekert de coördinatie en goede werking van de afdeling. In dit kader neem je deel aan de digitale transformatieprojecten van de verschillende beroepen in de afdeling. Je zal de volgende verantwoordelijkheden hebben:

 • Je identificeert de uitdagingen van de afdeling (kansen, disfuncties, problemen ...) op het gebied van vereenvoudiging van beroepsprocessen en digitale transformatie om beter te voldoen aan de strategische doelstellingen.
 • Je voert risicoanalyses en haalbaarheidsstudies uit, rekening houdend met milieu-, sociale en financiële overwegingen.
 • Je analyseert en modelleert de beroepsprocessen binnen de afdeling (met behulp van methoden zoals BPMN) en identificeert mogelijke verbeteringen.
 • Je inventariseert, analyseert en formaliseert de beroepsbehoeften van de afdeling en zoekt proactief naar synergieën, zowel intern als binnen het Gewest.
 • Je begrijpt en formaliseert de transcriptie van de beroepsregels.
 • Met de hulp van IT-architecten adviseer je digitale oplossingen die voldoen aan de behoeften van het beroep en die afgestemd zijn op de gewestelijke IT-visie, zodat je bestaande componenten kunt hergebruiken en coherente en effectieve ontwikkelingsprojecten kunt opstellen.
 • Je vertegenwoordigt het beroep in workshops over digitale transformatie binnen de organisatie.
 • Je zorgt ervoor dat er wederzijds begrip is tussen de beroepen en de technische spelers die betrokken kunnen zijn bij een ontwikkelingsproject.
 • Je fungeert als verbindingspersoon tussen de operationele beroepsafdelingen en de IT-dienst en zorgt ervoor dat aan hun respectieve behoeften wordt voldaan.
 • Je draagt bij aan digitale projecten door verantwoordelijkheid te nemen voor de verschillende fasen, van het verzamelen van gebruikersbehoeften en het vertalen daarvan in functionele en technische specificaties tot en met change management bij de gebruikers. Dit omvat ook het helpen inschatten van de (interne of externe) personele en financiële middelen (HR, budget) die nodig zijn om ontwikkelingsprojecten uit te voeren, het opstellen van een projectfiche ...
 • Indien nodig treed je op als projectmanager voor de follow-up van de digitale projecten voor de afdeling.
 • Je neemt de verantwoordelijkheid op je van product owner voor de digitale oplossingen van de afdeling.
 • Je leidt workshops, vat ze samen en trekt de juiste conclusies.
 • Je helpt bij het opstellen van de bestekken die nodig zijn om de projecten tot een goed einde te brengen.

 

 

Profiel

 

Diploma*

Master, bij voorkeur op het gebied van IT of commercieel ingenieur.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van procesanalyse en/of bedrijfsanalyse en/of projectbeheer.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Kennis

 • Goede kennis van behoeftenanalyse en -modellering en beroepsprocessen.
 • Goed begrip van informatiesystemen en hun technische componenten.
 • Kennis van Design Thinking, change management en projectbeheer.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je kunt je in het Frans en in het Nederlands vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelij
 • Kennis van IT-tools: Microsoft Office
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je kunt op een abstracte en globale manier denken en concepten vertalen in werkbare oplossingen.
 • Je stelt proactief objectieven, tekent actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

 

 

Aanbod

 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer via onze site (cv en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

 

Solliciteer Nu