Webinar: Collectieve geothermische boringen op publieke en private gronden

Dinsdag 5 december 2023 van 10u tot 12u
Gratis webinar
Jeroen Fonteyn

We kennen in Vlaanderen reeds enkele fossielvrije wijken die niet aangesloten zijn op het gasnetwerk, maar verwarmd worden via een klein warmtenet dat warmte put uit collectieve geothermische boringen. 

Tijdens dit webinar brengen we het verhaal van deze pilootprojecten.  

Zo’n collectieve aanpak voor de verwarming van een gehele wijk is vaak goedkoper en altijd efficiënter dan een individuele aanpak. In de toekomst kunnen collectieve geothermische boringen, zowel op publieke als private gronden, dan ook een belangrijke rol vervullen in de shift naar duurzame verwarming. 

Toch zijn er nog heel wat barrières waarmee zulke grondboringen vandaag geconfronteerd worden, op vlak van vergunning, regulering en uitbating. We bespreken tijdens het webinar wat lokale besturen en andere stakeholders kunnen doen om deze barrières te overwinnen.

Programma

  • Inleiding door Angelos Koutsis, beleidsexpert energie Bond Beter Leefmilieu
  • Mogelijkheden en uitdagingen voor collectieve grondboringen door Jo Neyens, beleidsmedewerker ODE / Warmtenetwerk Vlaanderen
  • Visie van stad Mechelen & praktijkvoorbeelden door Ighor Van de Vyver, adviseur fossielvrije warmte Stad Mechelen
  • Praktijkvoorbeeld Potuitpark uit Gent door Luc Meskens, algemeen coördinator Energent
  • Welke tools hebben gemeentes om collectieve boringen te faciliteren? door Erik Grietens, beleidsexpert ruimte Bond Beter Leefmilieu

Schrijf je gratis in voor dit evenement

 

Dit seminarie wordt georganiseerd met steun van de European Climate Foundation en Fluvius