zware industrie

Zware industrie hangt aan miljardeninfuus.

Help ons dit geld te heroriënteren naar klimaat

Elk jaar gaat minstens een miljard euro aan compensaties, vrijstellingen en subsidies naar de zware industrie. 

Toch krijgt die al jaren haar CO2-uitstoot niet omlaag. Sterker nog, ondanks dit miljardeninfuus gaat de industriële uitstoot met nog eens 10% fors de hoogte in als de petrochemische bedrijven Ineos en Borealis erin slagen hun geplande nieuwe fabrieken te bouwen.

Help ons dit onderzoek verder te verspreiden en verander mee het beleid

Steun ons door een gift te doen online of op rekeningnummer BE27 5230 8012 1873 met mededeling ‘Onderzoek’.

STEUN ONS

Het ergste van al: de burger betaalt de rekening. Uit onderzoek van de Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Arbeid & Milieu blijkt dat een gemiddeld gezin naar verhouding maar liefst 20 keer meer bijdraagt voor groene stroom dan grote bedrijven zoals ExxonMobil of Total.

Dit beleid helpt het klimaat niet verder, en het is asociaal. Hoog tijd dat de grote vervuilers eerlijk bijdragen en hun verantwoordelijkheid opnemen.

Met jouw steun willen we dit beleid omgooien

De industrie mag geen obstakel zijn voor de klimaattransitie. Ze moet haar net aandrijven. Daarom draaien we de kaarten om. Gedaan met de vrijblijvende aanpak: elke euro die naar de industrie gaat moet rechtstreeks ingezet worden voor de klimaattransitie. Kortom: we hebben een ambitieus en krachtig beleid nodig, en dat komt er niet vanzelf. 

Dit onderzoek is geen vaag rapport: het staat vol met concrete voorstellen waar onze politici mee aan de slag kunnen. Maar we kunnen alle steun gebruiken. Help ons dit werk verder aan te kaarten bij politici en bedrijven.

Lees hier de samenvatting van het onderzoek

Lees hier het volledige onderzoek

Via je belastingaangifte kan je tot 45% van je gift terugkrijgen, als die op jaarbasis minstens €40 bedraagt. Daarvoor krijg je een fiscaal attest in de maand maart van het jaar volgend op je gift. Zo betaal je voor een gift van bv. €40 uiteindelijk maar €22. 

Zo kan de Federale Overheidsdienst Financiën je gift met zekerheid koppelen aan jouw persoon als die op jaarbasis minstens €40 bedraagt. Als rechtspersoon ken je hier je ondernemingsnummer invullen.