10 euro per Belg om van nucleair risico af te zijn

De industriële grootverbruikers (Febeliec) pleiten ervoor om twee kerncentrales tien jaar langer open te houden. Dat zou de samenleving geld besparen. Kortzichtig, vindt Bond Beter Leefmilieu. De besparing komt vooral Engie/Electrabel ten goede: jij en ik merken er haast niets van. Bovendien houdt de verlenging het nucleaire risico alleen maar in stand. Enkel de kernuitstap levert ons veilige, schone en betrouwbare energie op.

Ook mét kerncentrales stijgt elektriciteitskost

Volgens de industriële grootverbruikers bespaart de samenleving geld door twee kerncentrales tien jaar langer open te houden. Niet juist, zegt Bond Beter Leefmilieu. Het klopt wél dat, als we de oude afgeschreven kerncentrales vervangen door nieuwe productiecapaciteit, de kostprijs van elektriciteitsvoorziening sterk zal stijgen tegen 2030. Maar vergis je niet: ook als we twee kerncentrales langer openhouden, stijgt de kostprijs, al zal die ongeveer 10% lager liggen dan bij een volledige kernuitstap.

Grootverbruikers rekenen zich rijk

Toch zal je als gewone burger niet veel van die lagere kost merken. Een nauwkeurige lezing van het rapport van Elia leert dat het kostprijsvoordeel dat de grootverbruikers claimen, vooral Engie/Electrabel ten goede komt. De energiereus boekt honderden miljoenen euro’s winst omdat ze onder de marktprijs zal produceren met Doel 4 en Tihange 3. De consument heeft daar haast niets aan: ongeveer 10 euro per Belg per jaar, volgens Elia. Gezien de onzekerheden in de modellering, zoals de omvang van de kostprijs van de levensduurverlenging, kan het voordeel zelfs afwezig zijn. Voor BBL weegt het hoegenaamd niet op tegenover het 10 jaar langer rekken van het nucleaire risico. De meesten onder ons hebben veel meer dan 10 euro over om de kans op een kernramp in Doel of Tihange weg te nemen.

Als sneeuw voor de zon

En dat is niet alles. Want de grootverbruikers pleiten er dan wel voor om de kerncentrales tien jaar langer open te houden, maar na die tien jaar (in 2035) moeten ze hoe dan ook dicht. Met de kost om de centrales te vervangen, houden de grootverbruikers geen rekening. Neem die kost wél mee, en het beperkte economische voordeel smelt weg als sneeuw voor de zon. Ook Johan Albrecht, Sam Hamels en Lennert Thomas komen in hun boek Energietrilemma tot de volgende conclusie: “Bij een analyse die loopt tot 2040 of 2050 in plaats van tot 2030, komt het nucleaire scenario niet noodzakelijk als het goedkoopste uit de bus”.

Kernuitstap verzoenbaar met bevoorradingszekerheid...

De studies van Energyville, Elia en Itinera tonen aan dat België de kerncentrales kan sluiten in 2025. In vergelijking met een scenario waarin 2 kerncentrales 10 jaar langer open blijven, zijn er geen significante verschillen voor de kostprijs (zoals al bleek uit dit artikel), bevoorradingszekerheid of duurzaamheid.

Een elektriciteitssysteem met steeds meer hernieuwbare bronnen, verbindingen met de buurlanden en back-up van thermische capaciteit zorgt voor een hoge bevoorradingszekerheid. Duitsland heeft een zeer betrouwbare stroomvoorziening terwijl het kerncentrales sluit en hernieuwbare energie pijlsnel uitbouwt. De Belgische kerncentrales hebben nu al een belabberde reputatie. Ze vallen regelmatig onverwacht uit, ook de jongste twee die de grootverbruikers willen verlengen. Doel 4 en Tihange 3 hebben elk een capaciteit van 1GW. Als de stroomvoorziening na 2025 van die centrales afhankelijk is, kan het onverwacht uitvallen van één of twee reactoren de bevoorrading in België tijdelijk bedreigen.

... en met schone lucht

Een scenario met een volledige kernuitstap scoort beter op het vlak van duurzaamheid. Het nucleair risico gaat naar 0, er wordt geen (hoog)radioactief afval meer geproduceerd en er is (hoogstwaarschijnlijk) geen negatieve impact op de broeikasgasemissies. De CO2-uitstoot van de elektriciteitsproductie valt onder een Europese regeling, de EU ETS, waar de broeikasgasemissies volgens een vooraf vastgelegd traject met 2,2% per jaar dalen tussen 2020 en 2030. De kernuitstap heeft geen invloed op dat traject. Wat er bijkomt aan emissies in België door het tijdelijk meer draaien van gascentrales, moet elders in Europa ongedaan gemaakt worden.

Conclusie: het nucleair risico tien jaar rekken zonder duidelijke economische voordelen op de lange termijn, heeft duidelijk geen zin. Laten we voor een volledige kernuitstap gaan.

> Meer details? Lees ons persdossier.

Kernuitstap

Meer over Kernuitstap