Voor Greenpeace, Inter-Environnement Wallonie (IEW) en Bond Beter Leefmilieu (BBL) is er vandaag maar één uitkomst mogelijk: de nucleaire bladzijde omslaan. - © XoMEoX

Alle lichten op groen voor kernuitstap: aan federale regering om nu door te pakken

Voor Greenpeace, Inter-Environnement Wallonie (IEW) en Bond Beter Leefmilieu (BBL) is er vandaag maar één uitkomst mogelijk: de nucleaire bladzijde omslaan. - © XoMEoX

Vandaag bespreekt het federaal kernkabinet het evaluatierapport over de kernuitstap. Voor Greenpeace, Inter-Environnement Wallonie (IEW) en Bond Beter Leefmilieu (BBL) is er maar één uitkomst mogelijk: de nucleaire bladzijde omslaan, met respect voor de werknemers, en zo de Belgische energiesector een impuls geven richting 100% hernieuwbaar. De kernuitstap nu nog terugdraaien, is roekeloos: het zet de deur open voor jarenlange onzekerheid en juridische procedures. Bovendien brengt het de bevoorradingszekerheid in gevaar.

De kernuitstap zit in de laatste rechte lijn. Het rapport van de federale overheidsdienst Economie is duidelijk: de bevoorradingszekerheid vanaf 2025 is verzekerd, ook na de volledige sluiting van alle kerncentrales, en de kostprijs is onder controle. Niets staat een kordate politieke beslissing nog in de weg.

Pad van verlenging is bezaaid met obstakels

Omgekeerd is het verlengen van de levensduur van twee kernreactoren niet alleen praktisch onhaalbaar, ook juridisch zijn er belangrijke hindernissen. Zo dreigt de levensduurverlenging het hele Capaciteit Remuneratie Mechanisme (CRM) onderuit te halen, omdat de volledige kernuitstap een belangrijke voorwaarde was voor de Europese Commissie om het systeem goed te keuren. En ook voor een nucleaire verlenging zullen subsidies nodig zijn die door Europa moeten worden goedgekeurd.

Bovendien kan de kernuitstap niet teruggedraaid worden zonder een brede publieksconsultatie in binnen- en buitenland. Duitsland, waar de nieuwe regering de kernuitstap in eigen land heeft bevestigd, zal zich alvast fel verzetten tegen een verlenging van het nucleair risico net over de grens.

Jan Vande Putte van Greenpeace waarschuwt de federale regering: “Een verdere levensduurverlenging doorvoeren, is een doos van Pandora openen. Kernenergie in België is te onveilig en staat de omslag naar een hernieuwbaar energiesysteem in de weg.”

Het constante uitstelgedrag over de kernuitstap is roekeloos.

Levensduurverlenging brengt bevoorradingszekerheid in gevaar

Nu opnieuw onzekerheid creëeren zal het investeringsvertrouwen ondergraven, zoals ook het geval was bij de verlenging van de oudste reactoren in 2015. Nodige investeringen in duurzame alternatieven zullen uitblijven, waardoor de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt.

Erwin Cornelis van BBL verduidelijkt: “Vóór 2027 geraken die jongste kernreactoren niet opgestart. Maar ze worden wel al in 2025 stilgelegd. Het verlengen van twee reactoren brengt de bevoorradingszekerheid van ons land tijdens de winters 25/26 en 26/27 in het gedrang. Het constante uitstelgedrag over de kernuitstap is roekeloos.”

Kernuitstap

Meer over Kernuitstap