België schiet tekort om klimaatfinale te halen

Climate Action Network Europe

De overgrote meerderheid van de Europese landen draagt onvoldoende bij aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Ze pleiten te weinig voor ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen en een doeltreffend klimaatbeleid, en dringen hun CO2-uitstoot onvoldoende terug. Dat blijkt uit een nieuwe ranking van de ngo Climate Action Network Europe (CAN-E). Vooral België scoort slecht. Hoog tijd om de inspanningen op te krikken.

Topschutters

De vijf Europese landen die het best scoren zijn Zweden, Portugal, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Dat danken ze aan het feit dat ze op Europees niveau pleiten voor meer ambitieuze emissiereductiedoelstellingen: een beperking van de CO2-uitstoot met 55% tegen 2030, in plaats van de nu voorziene 40%.

Jammer genoeg pleiten de overige landen nog te weinig voor ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen en een doeltreffend klimaatbeleid. Ook hun CO2-uitstoot dringen ze onvoldoende terug.

België mist doel

België scoort bijzonder slecht in de ranking: het eindigt op de zestiende plaats. Dat komt omdat ons land geen duidelijke visie heeft over hoe het de omslag naar een koolstofvrije samenleving tegen 2050 wil maken. Bovendien verloopt de samenwerking tussen de regio’s en het federale niveau problematisch slecht. Het gevolg is duidelijk: de voorbije jaren steeg de Belgische uitstoot van CO2. Ons land zal de klimaatafspraken voor 2020 (namelijk een uitstootvermindering met 15%) dan ook niet halen. Bovendien komt België aan slechts 8,7% hernieuwbare energie, nog ver onder de nodige 13% tegen 2020.

Er is daarom dringend nood aan veel meer ambitie in het Belgische klimaat- en energiebeleid.

> Ranking van CAN Europe

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid