Belgische kerncentrales onvoldoende beschermd tegen vliegtuigcrashes

Een vliegtuigcrash op een Belgische kerncentrale zou leiden tot een kernramp met grote radiologische impact. Dat blijkt uit rapporten van onafhankelijke experts die Greenpeace al in 2012 en opnieuw in 2017 bekendmaakte. Vandaag blijkt uit het antwoord op de parlementaire vraag van Groen-Kamerlid Tinne Van der Straeten dat de situatie nog steeds niet is verbeterd. De roep om een vliegverbod boven de Belgische kerncentrales klinkt alsmaar luider. 

De stresstest waaraan de nucleaire waakhond FANC de kerncentrales onderwerpt, zou rekening houden met de meest onwaarschijnlijke scenario’s. Maar een crash met een vrachtvliegtuig hoort daar tot op heden niet bij. De Europese organisatie van nucleaire regulators, Wenra, heeft hogere veiligheidseisen opgelegd die onlangs werden bekrachtigd in een Koninklijk Besluit, samen met bijkomende voorschriften opgesteld door FANC. In de toekomst moet bij het bepalen van de nodige beschermingsmaatregelen ook rekening worden gehouden met het neerstorten van commerciële en militaire vliegtuigen. 

Jammer genoeg worden deze voorzorgsmaatregelen pas van kracht in 2025, zo blijkt uit een reactie van Engie Electrabel. Tot dan gelden de huidige wettelijke vereisten en zijn onze kerncentrales dus kwetsbaar voor elk type vliegtuig groter dan een sportvliegtuig of een standaard Boeing. Een crash met een vrachtvliegtuig zou tot een niet te overziene nucleaire ramp leiden. 

Kamerlid Van der Straeten dringt erop aan een vliegverbod boven de kerncentrales in te voeren, net zoals dat bijvoorbeeld geldt voor het koninklijk paleis. Maar willen we wel een vorm van energie die zulke risico’s met zich meebrengt? Wij pleiten er voor ook die vraag op te nemen in het maatschappelijke en politieke debat over de wenselijkheid van nucleaire energie.

Kernuitstap

Meer over Kernuitstap