Bewezen: ambitieus klimaatbeleid zorgt voor meer jobs en een concurrentiële industrie

Een nieuwe studie uitgevoerd door Climact, het Federaal Planbureau en Oxford Economics in opdracht van de Federale Overheid (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu) stelt vast dat België omvormen tot een koolstofarme samenleving meer economische groei oplevert: 46% minder uitstoot tegen 2030 zorgt voor 2% groei bovenop het referentiescenario.

Energiebesparing leidt tot jobs

“De studie komt tot een aantal zeer interessante bevindingen. Allereerst komen er tegen 2030 80.000 nieuwe jobs bij in België. Voornamelijk in de bouwsector, waar de vraag naar energie-efficiëntie en duurzame energieproductie sterk stijgt. Warmtepompen vervangen massaal stookolie- en gasketels”, zegt Sara Van Dyck, beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu. “Een verbod op stookolieketels is dan ook een logische stap.”

Meer concurrentie voor Belgische industrie

“De studie toont aan dat doorgedreven energie-efficiëntie in de industrie leidt tot een competitief voordeel voor Belgische bedrijven. Daarvoor is een gelijke behandeling nodig op Europees en internationaal niveau. Anders gesteld: een ambitieus emissiehandelssysteem leidt tot een concurrentieel voordeel voor de Belgische energie-intensieve industrie”, besluit Jonathan Lambregs, beleidsmedewerker klimaat bij Bond Beter Leefmilieu. 

Klimaatbeleid Energiebesparing

Meer over Klimaatbeleid, Energiebesparing