Foto John Towner

Birds, een thriller met kippen in de hoofdrol

Foto John Towner

Hitchcock wist het al: vogels en horror zijn een goede combinatie. Ook Animal Rights toonde het opnieuw aan. Alleen zijn de kippen deze keer niet de dader, maar het slachtoffer van geweld. Onze grootschalige, industriële dierlijke productie toont zijn ware gelaat, weeral eens. En intussen spreekt het Vlaams beleid zichzelf tegen: het promoot biologische voeding, maar snoeit tegelijk in de subsidies.

De kip, geen onbeschreven A4-blad

Beeld je een ruimte in van een meter op een meter waar je als mens een hele dag in moet doorbrengen. Dat is in verhouding de ruimte die kippen op de boerderij krijgen om hun leven in door te brengen. 13 kippen per vierkante meter in wat men vrij eufemistisch een ‘verrijkte’ kooi noemt. Het komt overeen met de oppervlakte van ongeveer één A4-blad per kip. 

Duizelingwekkende grootschaligheid

Het aantal kippen in België is enorm. In 2016 werden meer dan 42 miljoen kippen gehouden, waarvan 12 miljoen leghennen. Per bedrijf lopen er gemiddeld 31.000 leghennen rond. De cijfers zijn duizelingwekkend en spreken voor zich. Hiertegenover staan 22 inspecteurs in voor de controle op dierenwelzijn. Naast de kippen staan ze ook in voor de controle van de 1,3 miljoen koeien en de 6 miljoen varkens die ons Vlaamse zakdoekje rijk is. Met dergelijke grootschaligheid is het praktisch onmogelijk om diervriendelijk te werken en voldoende te controleren. Een ander landbouwsysteem dringt zich op. 

Wie draagt de verantwoordelijkheid? 

De schuld kan niet meer afgeschoven worden op de individuele boer. Die wordt door het landbouwbeleid en de retail gedwongen tot grootschaligheid. De dierenwelzijnsregels laten te wensen over. Een inspectie maakte duidelijk dat in het bedrijf uit het bewuste filmpje van Animal Rights geen regels werden overtreden. Met andere woorden: de beelden tonen gangbare praktijken in de sector. De verantwoordelijkheid ligt dus bij de overheid. In de eerste plaats bij Europa: zij moet de regels aanscherpen en nieuwe landbouwvormen ondersteunen die diervriendelijker werken. 

Niet minder, maar meer bio is nodig

De biologische sector is op vlak van dierenwelzijn de beste leerling van de klas. In de biologische pluimveehouderij zijn maximaal 6 kippen per m² toegestaan, overdag kunnen ze buiten en daar heeft elke kip minimaal 4m² ter beschikking. Het dierenwelzijn ligt er bijgevolg een heel stuk hoger. 

Ook minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft dit begrepen en riep eerder op om biologische eieren te kopen. Terzelfder tijd snoeit onze minister van Landbouw Joke Schauvliege stevig in de subsidies van Bioforum, de belangenorganisatie van de biologische sector. Dit terwijl de biologische sector nog maar 1,1% van het totale areaal uitmaakt. Een extra ondersteuning is net nodig. Het is de zoveelste tegenspraak in het Vlaamse beleid, dat dringend nood heeft aan een overkoepelend voedingsbeleid waarin alle domeinen op elkaar worden afgestemd.  

Plantaardige voeding

Meer over Plantaardige voeding