© Markus Spiske

Bond Beter Leefmilieu steunt elektrificatie bedrijfswagenpark, maar vraagt versnelde implementatie

© Markus Spiske

Bond Beter Leefmilieu verwelkomt het voorstel van federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem om het bedrijfswagenpark te elektrificeren door alleen nog volledig elektrische wagens fiscaal aftrekbaar te maken, en laadpalen fiscaal te stimuleren. Alleen moet de maatregel sneller in voege gaan. 

Eén op twee van de nieuw verkochte personenwagens in België is een bedrijfswagen. Bond Beter Leefmilieu en Transport & Environment berekenden dat de elektrificatie van bedrijfswagens de CO2-uitstoot van het Belgische wagenpark kan halveren tegen 2030. Daarnaast zijn ze ook beter voor de luchtkwaliteit. Bovendien is het een unieke kans voor Belgische bedrijven zoals Volvo, Audi, Umicore en Solvay om een voortrekkersrol te spelen in de technologische revolutie. Extra voordeel: het voorstel zorgt voor een snellere beschikbaarheid van elektrische modellen op de tweedehandsmarkt en zo voor een groter aanbod van betaalbare modellen, waardoor de aankoop ook voor privépersonen gemakkelijker wordt.

“Het is positief dat ook voor Plug-inhybrides (PHEVs) het fiscaal gunstregime volledig verdwijnt, want deze zijn geen klimaatoplossing. Uit recent onderzoek van Transport & Environment blijkt namelijk dat deze hybrides in de praktijk maar liefst 2,5 keer meer uitstoten dan op papier”, stelt Laurien Spruyt, beleidsmedewerker Klimaat en Mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu.

Fiscaal voordeel verbrandingsmotoren tot 2028

Het grootste pijnpunt is dat in het voorstel de maatregel om nieuwe fossiele wagens niet langer fiscaal aftrekbaar te maken, pas in 2026 in voege gaat. Bovendien zorgt de lange overgangsfase ervoor dat wagens met een verbrandingsmotor gekocht tussen 2023 en 2025 nog tot in 2028 fiscaal voordelig zullen zijn. 

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren moeten we in België de verkoop van nieuwe diesels en benzines ruim voor 2030 stoppen. Hoe vroeger we bedrijfswagens elektrificeren, hoe minder emissies we opbouwen in 2030. Het houdt geen steek om diesels, benzines, gas of PHEVs nog fiscaal voordeel te geven tot 2026. Het stroomnet kan alvast een forse uitrol van elektrische voertuigen aan, ook hebben veel bedrijven nog reserve op hun aansluiting en kunnen ze laaddiensten aanbieden aan hun werknemers of klanten.

“Wij vragen de federale regering om de maatregel al in 2023 te implementeren en de overgangsperiode korter te maken. België staat voor een enorme uitdaging om een faire bijdrage te leveren aan de verhoogde klimaatdoelstellingen van Europa, door te treuzelen wordt dit alleen moeilijker”, zegt Spruyt. 

Daarnaast pleit de milieubeweging voor een onmiddellijke afschaffing van de tankkaart, in het bijzonder voor plug-inhybrides, en een geleidelijke afbouw van het fiscaal gunstregime voor salariswagens. Het fiscaal gunstregime voor bedrijfswagens in België is extreem. Landen als Nederland bevoordelen ook bedrijfswagens, maar aan een minder gunstig regime. Dit is trouwens ook een manier om de druk op de staatskas te verlagen.

Elektrische wagens

Meer over Elektrische wagens