Bond Beter Leefmilieu vraagt beleidsmakers om milieuregulering voor taxi’s niet terug te schroeven | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bond Beter Leefmilieu vraagt beleidsmakers om milieuregulering voor taxi’s niet terug te schroeven

Laurien Spruyt

Naar aanleiding van de coronacrisis kloppen tal van ondernemingen en bedrijven bij de overheid aan om steun te vragen. Deze week vraagt GTL, de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen, in een open brief aan minister Lydia Peeters om de milieu-eisen voor taxi’s in het nieuwe taxidecreet terug te schroeven of uit te stellen. 

Bond Beter Leefmilieu vraagt beleidsmakers met aandrang nu slimme keuzes te maken voor de toekomst. We begrijpen de vraag van de taxi-ondernemers om steun in deze economisch moeilijke tijden, maar de steunmechanismen voor de coronacrisis mogen de oplossingen voor de volgende crisis die op ons afkomt (de klimaatcrisis) niet ondermijnen. Als we het huidige milieubeleid terugschroeven ontnemen we onszelf de kans om onze Vlaamse klimaatdoelen voor 2030 te realiseren. Dit geldt zeker voor de transportsector, die nu samen met woningen de grootste bron van CO2-uitstoot binnen de Vlaamse niet-ETS emissies(*) vormt. 

We roepen onze beleidsmakers daarom nadrukkelijk op om liever naar de oplossingen te reiken die ook het klimaat ten goede komen, zoals een premie voor emissievrije taxi’s en investeringen in voldoende snellaadinfrastructuur.

(*) emissies die niet gereguleerd worden door het Europees emissiehandelssysteem, maar via de nationale klimaatplannen van de lidstaten (uit transport, woningen, landbouw, afval, en kleine industrie)

Laurien Spruyt

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Mobiliteit en Klimaat

Duidelijk gestructureerd en met kennis van zaken vertelt bio-ingenieur Laurien Spruyt je alles over de klimaatverandering en wat we eraan kunnen doen. Ook heeft ze verstand van luchtvaart, elektrisch vervoer en waar we met onze mobiliteit naartoe moeten.

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit