Borgerhout vraagt schone lucht

Afgelopen zondag werden de resultaten van het wetenschapsproject ‘CurieuzeNeuzen’ voorgesteld. Het resultaat komt van 2.000 burgers in Antwerpen die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Daaruit blijkt dat verkeersdrukte de luchtkwaliteit verslechtert. De hoogste NO2-concentraties worden gemeten op drukke verkeerspunten in zogenaamde ‘street canyons’. De Borsbeekstraat in Borgerhout is zo’n NO2-hotspot. De inwoners daar schreven een opinie in De Morgen met de eis voor schone lucht: “Wij happen naar adem”. 

De inwoners van de Borsbeekstraat vragen schone lucht “niet in 2050, niet in 2020, maar in 2016”. De inwoners stellen heel helder waarom: “Wij hadden namelijk gisteren ook al recht op minder dan 40 microgram NO2 per kubieke meter”, daarbij verwijzend naar de gezondheidslimiet van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Lees hier de opinie.

Tijdens de meetperiode lagen de NO2-concentraties zo'n 50 procent boven de wettelijke norm. De schrijvers van de opinie stellen dan ook dat de stad en de Vlaamse overheid daarmee hun eigen regels overtreden en de volksgezondheid op het spel zet.

Burgerwetenschap

In mei van dit jaar hingen 2.000 inwoners van Antwerpen een makelaarsbord aan hun voorgevel met meetapparatuur voor NO2. Daaruit werd duidelijk dat een aantal belangrijke ‘street canyons’ tot nu toe onder de radar bleven, zoals de Borsbeekstraat. In deze smalle straten, waar de wind minder vat op heeft, blijven de uitlaatgassen hangen. De nabijheid van grote wegen zoals de Ring versterken de verontreiniging.

Vergroot draagkracht...

Het onderzoek levert extra inzichten boven op de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Bovendien zorgt de betrokkenheid van de burger voor een verhoogde alertheid voor de problematiek. Volgens Huib Huyse, die de enquêtes begeleidde vanuit HIVA-KU Leuven, blijken de deelnemers ook veel positiever te staan ten opzichte van initiatieven zoals autodelen of meer milieuvriendelijke distributiesystemen.

… voor de nodige maatregelen

De bewoners van de Borsbeekstraat vragen dan ook aan het Antwerps stadsbestuur en de Vlaamse overheid om de noodzakelijke maatregelen te nemen inzake autoverkeer en ruimtelijke ordening. Bond Beter Leefmilieu kan deze oproep alleen maar ondersteunen en vraagt effectieve maatregelen:

  • Een absolute betonstop. Bouwen kan enkel nog in de stads- en dorpskernen. Daardoor kunnen we te voet naar de winkel, met de fiets naar school en met collectief vervoer naar het werk. Nieuwe woningen en werkplaatsen komen er enkel nog nabij knooppunten van openbaar vervoer.
  • Strengere controle op vervuilende dieselwagens. Een slimme ruimtelijke ordening alleen lost natuurlijk niet de luchtvervuiling op waar de Borsbeekstraat mee te kampen heeft. Na het dieselgate-schandaal werd duidelijk dat dieselwagens nog veel meer NO2 uitstoten dan wettelijk toegelaten. Strengere wetgeving en betere controle zijn hier de enige oplossing.
Luchtkwaliteit

Meer over Luchtkwaliteit