De oude oven van ISVAG 20 jaar verlengen: nog steeds een slecht idee

ISVAG wil haar bestaande verbrandingsoven met 20 jaar verlengen en vraagt daarvoor een hernieuwing van de milieuvergunning. Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt dienden een bezwaarschrift in. Eerder trokken BBL en Natuurpunt al naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen toen ISVAG een aanvraag deed voor een nieuwe verbrandingsoven. Met succes: de nieuwe verbrandingsoven komt er niet. Volgens de Raad werden de milieueffecten van een nieuwe oven niet voldoende bekeken. Maar het oplappen van een afgeleefde oven is op die locatie een even slecht idee. En ook deze keer werden de milieueffecten niet goed onderzocht.  

De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorste op 21 april 2022 het besluit van Minister Demir om de bestaande ISVAG-oven tot 2027 verder te exploiteren. De Raad was van oordeel dat de buurtbewoners niet gehoord werden voorafgaand aan het toekennen van de vergunning. Gevolg: ISVAG kreeg nog 6 maanden de tijd (ongeveer tot oktober dit jaar) om haar afvaloven uit te baten. Tegelijkertijd vernietigde de Raad de vergunning voor de nieuwe afvalverbrandingsoven.

Huiswerk wel zeer snel gemaakt

Nu wil ISVAG de oude verbrandingsoven nog 20 jaar verlengen, tot 2043. Je zou op zijn minst verwachten dat ISVAG nu een vergunningsdossier en MER indient dat rekening houdt met de opmerkingen van de Raad, maar ISVAG presenteert gewoon hetzelfde milieueffectenrapport van 5 jaar geleden. De enige toevoeging: een extra bijlage. Nochtans betreft de aanvraag een grote verandering en vernieuwing van de installatie, wat altijd voorwerp moet zijn van een gedetailleerde milieueffectbeoordeling. 

“Voor zo’n grote installatie met aanzienlijke effecten op de luchtkwaliteit en het klimaat, moeten vergunningsdossiers grondig en correct worden voorbereid. Je kan er nooit vanaf komen door snel een bijlage te plakken aan een oud MER”, zegt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu.

De verlenging van 20 jaar zal ertoe leiden dat betere scenario’s, waar meer recyclage en minder verbranding, of verbranding op locaties waar er meer restwarmte kan worden hergebruikt, worden uitgesloten. Die opties moest het MER onderzoeken, dat is nu niet het geval. Nochtans is het duidelijk vanuit het VITO-rapport dat die andere scenario’s meer klimaatwinst zullen opleveren. 

Ook bestaande oven is een foute keuze

De nieuwe verbrandingsoven op dezelfde site in Wilrijk is helemaal van de baan, maar nog voor de vergunning wordt afgeleverd denkt de Antwerpse politiek na over het verlengen van de termijn van de bestaande oven: tot 2027, 2030 of 2033. ISVAG gaat nog een stap verder en vraagt een vergunning voor liefst 20 jaar. 

Nochtans gelden bij zo’n lange verlenging dezelfde bezwaren van de milieubeweging als tegen de nieuwe afvalverbrandingsoven. Dit decennium moet Vlaanderen net minder afval gaan verbranden en meer inzetten op de circulaire economie. Ook moeten we een versnelling hoger schakelen voor de uitrol van warmtenetten. En dat op plekken waar die restwarmte het best rendeert. Dat is in de haven. Tot slot moeten afvalcentrales fundamenteel minder CO2 uitstoten om de klimaatopwarming tegen te gaan. Op al die criteria scoort een verlenging van de oude oven van ISVAG heel slecht. 

Algemene visie op afvalverbranding ontbreekt

Er zijn signalen genoeg dat er geen toekomst is voor de bestaande  ISVAG-oven. Eerder dan weer lijdzaam toe te kijken op de vergunningsprocedure, moet een algemene en gedegen visie rond eindverwerking van afval met toekomstige locaties van verbrandingscentrales opgesteld worden. De doelstellingen om minder afval te verbranden zijn helder, voor de weg ernaartoe moeten er nu stappen worden gezet. 

Afvalbeleid Natuurpunt

Meer over Afvalbeleid