Foto BUND Bundesverband

Dit staat op het spel tijdens de klimaattop in Bonn

Foto BUND Bundesverband

Twee jaar na het historische klimaatakkoord van Parijs verzamelt de internationale gemeenschap in Bonn voor de 23ste internationale VN-klimaatconferentie. Wat zijn volgens Bond Beter Leefmilieu dé cruciale onderwerpen op de agenda? En wat doet de rest van de wereld nu de VS geïsoleerd staan in hun verzet tegen het klimaatakkoord van Parijs?

De COP23: niet sexy, wel belangrijk

Door het hoge technische gehalte is deze Conference of the Parties (COP) minder “sexy” dan zijn voorgangers in Kyoto, Kopenhagen en Parijs, maar daarom niet onbelangrijk. Onder leiding van eilandstaat Fiji moeten de landen in Bonn de nodige afspraken maken om het klimaatakkoord van Parijs in de praktijk te brengen. Daarnaast finaliseren de onderhandelaars er de agenda voor de COP24 in het Poolse Katowice. Die moet vooruitstrevend en duidelijk genoeg zijn om te voorkomen dat de ambitie in 2018 gekelderd wordt onder voorzitterschap van het steenkoolverslaafde Polen.

Wat ligt er op de onderhandelingstafel?

Dit zijn volgens Bond Beter Leefmilieu enkele cruciale topics op de Bonn-agenda:

  • Van doelstellingen naar regelgeving. Het klimaatakkoord van Parijs vormt een ambitieus framework met heldere doelstellingen. Hoe de landen die doelstellingen kunnen halen en hoe ze hierover moeten rapporteren, wordt beschreven in het Paris Agreement Work Programme of Paris Rulebook. Een ambitieuze draft van dit handboek opstellen, vormt een van de prioriteiten voor de COP in Bonn. Een uitdaging, want door de vele technische discussies die hiermee gepaard gaan, is consensus vinden tussen de landen geen evidente zaak. Op de COP24 in Katowice zal de finale versie van het handboek afgeklopt worden.
  • Opschalen van ambitie. Met de huidige nationale klimaatplannen van de deelnemende landen stevenen we af op een opwarming van de aarde van meer dan 3°C. De landen moeten hun klimaatplannen dus een stuk ambitieuzer maken tegen 2020. In Bonn zullen de onderhandelaars de processen concretiseren om de dat waar te maken. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk dat dit topic besproken wordt tijdens de Facilitative “Talanoa” Dialogue op de volgende klimaattop, de COP24. Daarnaast nemen de onderhandelaars ook best de inzichten uit het nieuwe IPCC-rapport mee. Dat rapport gaat over de impact van een klimaatopwarming van 1,5°C en het resterende koolstofbudget om dit scenario te bereiken. Een ander belangrijk proces is de global stocktake, de inventarisatie van de inspanningen die de landen leveren. In Bonn moeten de landen bepalen wat ze willen inventariseren en hoe ze dit willen doen.
  • Uitstoot internationale scheep- en luchtvaart beperken. De voorspelde toename van emissies door scheep- en luchtvaart strookt niet met de doelstellingen uit het Parijs-akkoord. De landen moeten dus dringend actie ondernemen om deze transportemissies te reduceren.
  • De armste en meest kwetsbare landen steunen. De Pacifische eilanden ondervinden nu al de verwoestende impact van de klimaatverandering: orkanen, overstromingen, noem maar op. Om zich hiertegen te wapenen, moeten ze middelen krijgen van de rijkere landen, die de grootste verantwoordelijkheid dragen in de klimaatverandering. Daarnaast is het belangrijk dat ontwikkelingslanden toegang krijgen tot de nodige technologie om hun nationale klimaatplannen te kunnen implementeren.

VS blijft geïsoleerd achter

Nu ook Nicaragua en Syrië besloten het klimaatakkoord van Parijs te onderschrijven, blijven de Verenigde Staten geïsoleerd achter in hun verzet. De wereld wacht in spanning af hoe de Amerikaanse onderhandelaars zich zullen opstellen in Bonn. Het is belangrijk dat de andere landen de diplomatieke druk op de VS verhogen door de rangen te sluiten en duidelijk de kaart van hernieuwbare energie te trekken. China doet dit alvast door zich te positioneren als wereldleider in investeringen in zonne- en windenergie en elektrische wagens. Ook Indië zet volop in op schone technologieën. 

Maatschappelijk signaal

Aan de vooravond van de COP23 lieten duizenden actievoerders hun stem horen voor een ambitieus klimaatbeleid. Een manifestatie van 25.000 mensen uit de hele wereld kleurde de straten van Bonn. Tegelijkertijd stelden duizenden klimaatactivisten de geloofwaardigheid van gastland Duitsland stevig aan de kaak door een van de extreem vervuilende bruinkoolmijnen nabij Bonn stil te leggen. 

Ook de Belgen waren weer goed vertegenwoordigd. Maar liefst 350 sportievelingen fietsten met Climate Express van Brussel naar Bonn. Honderden anderen namen de bus om deel te nemen aan de acties en een duidelijk signaal te geven aan de politici: “wij zijn klaar voor een ambitieus klimaatbeleid, fossiele brandstoffen moeten in de grond blijven”.

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid