Eiwitstrategie Crevits zet plantaardige voeding hoog op politieke agenda

Terwijl de gemiddelde Vlaming zijn eiwitten vandaag vooral uit dierlijke producten als melk en vlees haalt, zou het voor onze gezondheid én het milieu beter zijn als die voedingsstoffen meer uit plantaardige bronnen (zoals peulvruchten en bonen) komen. Met de "eiwitstrategie" die minister Crevits vandaag voorgesteld heeft, zet Vlaanderen koers richting het voedingsbeleid van de toekomst, klinkt het bij Next Food Chain, het bedrijfsnetwerk rond plantaardige voeding in Vlaanderen.

De lancering van Crevits’ eiwitstrategie vond plaats bij La Vie Est Belle, een Oostkampse producent van vegetarische voeding en lid van bedrijfsnetwerk Next Food Chain.

Economische kans voor Vlaamse voedingssector

“De eiwitstrategie schetst de uitdagingen om ons voedingssysteem in balans te brengen met volksgezondheid en milieu, en legt daarbij de klemtoon op plantaardige voeding als oplossing. Plantaardige voeding staat hiermee hoger dan ooit op de politieke agenda”, zegt Laurens De Meyer, expert voeding van Bond Beter Leefmilieu en Next Food Chain.  

Andere sterke punten in het plan: het omvat de hele keten -van producent tot consument en het focust niet alleen op de positieve effecten voor gezondheid en milieu, maar ook op de unieke economische kansen voor het Vlaamse voedingssysteem. “Die focus is terecht: de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten biedt economische kansen, zowel aan de primaire sector als aan de voedingsindustrie”, aldus Laurens De Meyer.

Breed gedragen plan is er, nu aan de slag

Dit eiwitplan kwam tot stand in samenwerking met een brede reeks partners uit de hele voedingsketen, waaronder ook Bond Beter Leefmilieu en Next Food Chain. Resultaat van die aanpak? Een gedragen plan.

Toch is de publicatie van het plan slechts een eerste stap. Het wordt nu uitkijken naar de concrete uitwerking en de financiering die ertegenover staat. De geformuleerde ambities zullen alleen slagen als ze doorvertaald worden richting landbouw-, milieu en innovatiebeleid. Bedrijfsnetwerk Next Food Chain wil in elk geval mee haar schouders onder dit plan zetten om de eiwittransitie in Vlaanderen te versnellen.

Plantaardige voeding

Meer over Plantaardige voeding