Bond Beter Leefmilieu (BBL) en EVA vzw voerden vandaag actie aan het Vlaams Parlement als reactie op de “Week van de Steak-Friet” 

“Geen promotiecampagnes voor vlees, graag een coherent voedingsbeleid”

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en EVA vzw voerden vandaag actie aan het Vlaams Parlement als reactie op de “Week van de Steak-Friet” 

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en EVA vzw hebben vandaag actie gevoerd aan het Vlaams parlement als reactie op de “Week van de Steak-Friet”. Ze deelden gezonde, lokale groentehapjes uit aan de aanwezige parlementsleden, leden van de commissie landbouw en welzijn. Ook Ministers Vandeurzen en Schauvliege werden uitgenodigd om een hapje te komen proeven. BBL en EVA vzw roepen de verantwoordelijke ministers op om - in plaats van elkaar tegen te spreken en voor de voeten te lopen - werk te maken van een coherent voedingsbeleid.

Ecologische voetafdruk van rundvlees is onverantwoord hoog

Vrijdag 6 oktober startte “de Week van de Steak-Friet”. Deze nieuwe campagne van het Vlaams Centrum voor Landbouw- en Visserijmarketing (VLAM) wil jongeren meer rood vlees doen eten en krijgt daarvoor de steun van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. 

“Het lijkt op een verzonnen verhaal, maar het is bittere ernst: onze Vlaamse minister van Leefmilieu steunt een campagne die rundvlees promoot. Onder alle voedingsproducten heeft rundvlees een van de hoogste ecologische voetafdrukken. Dat geldt ook voor rundvlees van hier, want de uitstoot van broeikasgassen is er sowieso en de afstand die een product aflegt staat voor slechts een klein deel van de ecologische impact. Daarbovenop geldt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voor rood en bewerkt vlees een verhoogd risico op kanker”, zegt Nena Baeyens van Eva vzw.

“Graag een coherent voedingsbeleid”

In plaats van foodtrucks, websites, radiospots en affiches voor steaks en frietjes, vragen BBL en EVA vzw een coherent voedingsbeleid, gedragen door zowel de beleidsdomeinen landbouw, gezondheid als milieu.  

“Het is ongehoord dat verschillende departementen binnen onze Vlaamse overheid elkaar zo flagrant tegenspreken en voor de voeten lopen. Meer dan ooit hebben we nood aan een coherent voedingsbeleid die de laatste inzichten rond gezondheid, duurzaamheid en leefmilieu verzoent. Een dergelijk beleid stimuleert de dalende vraag naar vlees in plaats van ze af te remmen”, besluit Laurens De Meyer van Bond Beter Leefmilieu.

Plantaardige voeding ProVeg Belgium

Meer over Plantaardige voeding