Gezamenlijke positie voor emissievrije bedrijfswagens

Met deze actie steunt Bond Beter Leefmilieu het parlementaire initiatief rond een nieuw fiscaal kader voor emissievrije bedrijfswagens tegen 2025. Bovendien tonen we aan dat heel wat Belgische bedrijven al stappen hebben gezet in de elektrificatie van hun eigen bedrijfsvloot.

Wens je met je bedrijf deze positie te ondertekenen? Neem contact op via bart.dumoulin@bblv.be of 02 282 19 47.

De ondertekenaars worden binnenkort bekend gemaakt.

De ondertekenaars van deze gezamenlijke positie zijn zich ervan bewust dat concrete actie nodig is om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden celsius te houden, zoals afgesproken in het internationaal bindend Akkoord van Parijs.

Het verduurzamen van de bedrijfsmobiliteit biedt de kans om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verlagen. Dit kan gebeuren door het vermijden en verminderen van verplaatsingen, door het verschuiven naar duurzame transportmodi en door het elektrificeren van het wagenpark.

Wij ondersteunen de ambitie om vanaf 2025 alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij te maken, dat wil zeggen bedrijfswagens die rijden op elektriciteit of groene waterstof.

Om een versnelde elektrificering van de bedrijfsvloot in de praktijk mogelijk te maken, is de invulling van volgende randvoorwaarden noodzakelijk:

  • Een fiscaal kader dat het gebruik van emissievrije bedrijfswagens aanmoedigt en dat van wagens met een verbrandingsmotor ontmoedigt, zowel voor werkgevers als voor werknemers; en dat het aantal afgelegde kilometers en de filedruk vermindert.
  • Een elektriciteitsnetwerk dat de stapsgewijze uitrol van elektrische bedrijfswagens mogelijk maakt.

Met deze gezamenlijke positie roepen we de federale en Vlaamse beleidsverantwoordelijken op om spoedig en grondig werk te maken van de invulling van deze randvoorwaarden.

Zelf doen wij de nodige inspanningen en investeringen om ons eigen wagenpark zo snel mogelijk te vergroenen, werken wij aan kennisdeling binnen onze eigen peer-to-peer netwerken en dragen best practices uit rond elektrisch bedrijfsvervoer.

Elektrische wagens Salariswagens en tankkaart

Meer over Elektrische wagens, Salariswagens en tankkaart