Ignace Schops, nieuwe voorzitter Bond Beter Leefmilieu: “De oplossing ligt niet in het scheiden, maar in het verbinden”

Ignace Schops, kersvers voorzitter van Bond Beter Leefmilieu wil iedereen uitnodigen om te timmeren aan een gezonde en betere toekomst.

Ignace Schops, nieuwe voorzitter Bond Beter Leefmilieu: “De oplossing ligt niet in het scheiden, maar in het verbinden”

Ignace Schops, kersvers voorzitter van Bond Beter Leefmilieu wil iedereen uitnodigen om te timmeren aan een gezonde en betere toekomst.

Op de algemene vergadering van Bond Beter Leefmilieu is Ignace Schops gisteravond verkozen tot nieuwe voorzitter. Schops neemt de fakkel over van Vera Dua en wil volop de kaart blijven trekken van verbinden en samenwerken. “Ik wil iedereen uitnodigen om mee te timmeren aan een fantastische toekomst: klimaatvriendelijk, biodivers, circulair én sociaal inclusief. Yes we can!”, schrijft hij in z’n openingsrede.

“Ik stel vast dat er in onze maatschappij vandaag veel in beweging komt, in alle sectoren”, zegt Schops. “Dat is niet onlogisch: de duurzame keuze is steeds vaker zowel politiek als economisch de beste optie. Als nieuwe voorzitter van BBL wil ik de verbinding actief opzoeken, in dialoog bouwen aan oplossingen en die oplossingen vervolgens opschalen”, zegt hij. Toch zal BBL een rol blijven opnemen als verdediger van het algemeen belang. Liefst in overleg, maar als het niet anders kan ook via de rechtbank.

Klimaatvriendelijk, biodivers, circulair én sociaal inclusief

“Dit decennium zal beslissend zijn voor hoe de toekomst er zal uitzien. We zullen de natuurlijke ecosystemen moeten redden, snel moeten evolueren naar duurzame landbouw, emissievrije mobiliteit en een circulaire economie. Vlaanderen moet nadenken over hoe het de financiering van deze noodzakelijke transitie kan aanpakken. De uitdagingen waarvoor we staan kunnen pas slagen mét sociale correcties én sociale inclusiviteit”, vindt Schops. “We hebben een verpletterende verantwoordelijkheid om aan te tonen dat een duurzame verandering van ons systeem mogelijk is: klimaatvriendelijk, biodidvers, circulair en sociaal inclusief. Yes, we can!”, besluit hij.

Palmares

Ignace Schops is absoluut geen onbekende in de milieu- en klimaatbeweging. Hij is de bezieler van het Nationaal Park Hoge Kempen, directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, ondervoorzitter van de Klimaatzaak, lid van het Climate Leadership Corps van Al Gore. Tot voor kort was hij ook president van EUROPARC - de federatie van Natuur en Nationale Parken van Europa - en hij bracht recent een boek uit: ‘Gered door de boomkikker - De grote toekomst van mens en natuur’.

Bond Beter Leefmilieu: wegbereider voor morgen

Bond Beter Leefmilieu verenigt 131 natuur- en milieuorganisaties en versterkt de stem van duurzame koplopers in Vlaanderen. Doel: de transitie stimuleren naar een samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie door met burgers, sociale organisaties, ondernemingen en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken. Vorig jaar en begin dit jaar vierde BBL haar vijftigste verjaardag.