Maak de betonstop waar en voorzie meer ruimte voor bos en natuur

Erik ijvert als Minister voor de Toekomst voor ruimtelijke logica. Na twintig jaar kent ruimtelijke ordening geen geheimen meer voor hem, of het nu over de betonstop, kernversterking of de kostprijs van de Vlaamse versnipperde bebouwing gaat. Hij doet dit voorstel omdat een betonstop die alleen op papier staat, geen enkele zin heeft.

Enkel goed gelegen bouwgronden

Op papier is de betonstop er al een tijdje. Hij zit vervat in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen die de Vlaamse regering vorige zomer goedkeurde. Volgens die visie gebruiken we in de toekomst enkel bouwgronden die goed gelegen zijn: in de stads- en dorpskernen, nabij het openbaar vervoer, in de nabijheid van winkels en scholen. 

Hier moet ingezet worden op inbreiding, renovatie en vernieuwbouw. Kortom, een kernversterkend beleid. Zo voorkomen we dat overal open ruimte wordt volgebouwd. 

Lintbebouwing van hier tot in Zuid-Afrika

Dat is nodig ook: Vlaanderen telt meer dan 13.000 kilometer lintbebouwing. Dat is een rij woningen van hier tot in Zuid-Afrika. We nemen meer dan 35.000 hectare platteland in met verspreide bebouwing. Dat kost ons miljarden aan wegenonderhoud en riolering, veroorzaakt groeiende files en problemen met waterbeheer. Bovendien hebben we straks helemaal geen natuur meer over. 

Beslis waar nog wel en waar niet meer gebouwd mag worden

In de praktijk loopt het mis met de betonstop. De huidige regering slaagde er niet in om de actieplannen goed te keuren die de betonstop van het papier naar het Vlaamse landschap moest brengen. Het resultaat: eigenaars van slecht gelegen gronden proberen nu nog snel bouw- en verkavelingsvergunningen te verkrijgen. En steden en gemeenten kunnen geen vergunningen weigeren, als daar geen helder wettelijk kader voor is. Om dat op te lossen, moet in het decreet ruimtelijke ordening voorzien worden dat geen nieuwbouwvergunningen meer afgeleverd kunnen worden voor slecht gelegen bouwgronden, met een billijke compensatie voor de eigenaars. Omgekeerd moeten vergunningen voor nieuwbouw, opdelen van woningen en renovaties in de stads- en dorpscentra soepeler verlopen.

Sluit achterpoortjes

Daarnaast zorgen we ook voor een beter wettelijk kader, met minder achterpoortjes, voor leegstaande hoeves. Laat die voor landbouw blijven dienen, in plaats van ze om te bouwen naar villa’s, kmo’s of zelfs appartementen - daar gaat ons landschap aan kapot. Ook herstel van de open ruimte, bijvoorbeeld met een slooppremie, is onderdeel van de oplossing.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Meer over Beleidsplan Ruimte Vlaanderen