Oude en onbetrouwbare kernreactoren zijn juist het probleem, ze verlengen verhoogt het risico op bevoorradingsonzekerheid. - © Kent Banes 

Milieubeweging: herhaal fouten uit verleden niet, handhaaf de kernuitstap

Oude en onbetrouwbare kernreactoren zijn juist het probleem, ze verlengen verhoogt het risico op bevoorradingsonzekerheid. - © Kent Banes 

De nationale en regionale ondernemingskoepels riepen in De Tijd op om twee kernreactoren te verlengen. BBL, Greenpeace en IEW reageren: Oude en onbetrouwbare kernreactoren zijn juist het probleem, ze verlengen verhoogt het risico op bevoorradingsonzekerheid. Bovendien leidt verder getreuzel met de kernuitstap ook niet tot stabielere energieprijzen. Wel integendeel.”

Kern- en kolenuitstap in de buurlanden, problemen met kerncentrales, hoge energieprijzen,… De problemen waar de ondernemingen vandaag naar verwijzen zijn niet nieuw. Zo voert Duitsland haar kernuitstap al stapsgewijs uit, met een duidelijke kalender sinds 2011 en is ook al langer bekend dat steenkoolcentrales er moeten sluiten. Ook de problemen met de Franse kerncentrales slepen al langer aan. De oplossingen voor de hoge energieprijzen tot slot liggen niet bij kerncentrales maar bij een ambitieus, sociaal en duurzaam energiebeleid op alle beleidsniveaus.

In plaats van nog geld te stoppen in oude kernreactoren, die ons hoe dan ook niet zullen helpen aan goedkope stroom, kunnen we het beter besteden aan de verdere uitbouw van hernieuwbare energie.

Risicovolle tunnelvisie

Elke ondernemer zou toch moeten weten dat je een probleem niet kan oplossen met hetzelfde denken dat het probleem gecreëerd heeft?”, zegt Jan Vande Putte, expert Energie bij Greenpeace. “Toch wordt vasthouden aan oude kerncentrales nog maar eens opgediend als oplossing. En dat in dezelfde maand dat het grootste elektriciteitsbedrijf van Europa, EDF, ook voor 2023 een historisch lage nucleaire productie aankondigt en de Franse netwerkbeheerder RTE waarschuwt voor het risico van afkoppelingen in het geval van een koudegolf als gevolg van de technische problemen met de Franse kerncentrales, die bovendien nog verder kunnen uitdijen.” 

De milieuorganisaties roepen op om te leren uit het verleden. In 2014-15 werd immers ook de verlenging van Doel 1 en 2 voorgesteld als essentieel voor de bevoorradingszekerheid. Door de aanslepende onderhoudswerken hebben die reactoren echter weinig bijgedragen aan de bevoorradingszekerheid, met als absoluut dieptepunt 2018, toen nog slechts één reactor beschikbaar was. De recente nota van het FANC schetste een puur hypothetisch scenario voor de verlenging dat noch juridisch noch technisch haalbaar is, zoals bevestigd door Engie.

Onvoorspelbare prijzen

De energieprijzen zullen niet dalen als de twee jongste kernreactoren blijven draaien. Nu draaien alle reactoren volop en toch heeft ons dat niet kunnen behoeden voor de stijgende energieprijzen. Bovendien waren de marktprijzen in het nucleaire Frankrijk hoger dan in de omringende landen. 

Tegelijkertijd zien we nu de spotprijzen van stroom naar beneden gaan. Waarom? Omdat de stevige wind ons van goedkope stroom voorziet. Een meer dan welkome zucht van verlichting in deze tijden van drukkende energieprijzen, en dat dankzij hernieuwbare energie”, zegt Erwin Cornelis, beleidsmedewerker Energie bij Bond Beter Leefmilieu.  

In plaats van nog geld te stoppen in oude kernreactoren, die ons hoe dan ook niet zullen helpen aan goedkope stroom, kunnen we het beter besteden aan de verdere uitbouw van hernieuwbare energie. Veel ondernemers hebben het al begrepen en investeren fors in tal van hernieuwbare energieprojecten, omdat dit juist de beste garantie is op bevoorradingszekerheid tegen voorspelbare prijzen”, vervolgt Cornelis. 

Wat we nodig hebben is een overheid die de wettelijk vastgelegde kernuitstap aanhoudt, een nucleaire regulator die op onafhankelijke wijze over de veilige uitvoering hiervan waakt en een bedrijfsleven dat volop inzet op de transitie naar een duurzaam en robuust energiesysteem”, besluit Jan Vande Putte. “Anders riskeren we in 2025-26 in exact dezelfde situatie te verzeilen als in 2018: geen nucleaire productie en onvoldoende vervangcapaciteit met onvoorspelbare prijzen als gevolg.” 

Kernuitstap Greenpeace

Meer over Kernuitstap