Naar analogie van de Vlaamse Bouwmeester, verdient ook het voedingsbeleid een Voedselmeester, die fungeert als neutraal aanspreekpunt (foto Dan Gold)

Minister Crevits serveert Vlaams voedingsbeleid

Naar analogie van de Vlaamse Bouwmeester, verdient ook het voedingsbeleid een Voedselmeester, die fungeert als neutraal aanspreekpunt (foto Dan Gold)

Vlaanderen zet vaart achter de belofte om een voedingsbeleid uit te rollen. Minister Crevits lanceerde deze week het concrete plan. De minister legt hierin de juiste klemtonen en reikt de hand aan het middenveld. Hoe kan dit voedselbeleid ook écht uitgroeien tot een succesrecept? Met goede samenwerking, een Vlaamse Voedselmeester (m/v/x) en een gepast budget.

Recept

Ingrediënten van het plan zijn vier pijlers: een veerkrachtig voedseleconomie, verbinding tussen boer en burger versterken, circulair en duurzaam ondernemen & gezonde en duurzame voeding voor iedereen.

Met veerkracht, verbinding, duurzaamheid en gezondheid ligt de focus goed en worden zowel sociale, ecologische als economische kansen gegrepen. Ook de hele keten komt aan bod: van de productie, over de verwerking tot de consument. Al lijkt de klemtoon momenteel iets meer op de land- en tuinbouw te liggen. Bij de uitwerking van het plan zal het nodig zijn om een goed evenwicht en de verbinding tussen alle schakels in de keten te krijgen.

Koken kost geld, we rekenen erop dat onze minister voor deze projecten gepaste budgetten voorziet. 

Koken

De ingrediënten kunnen dan wel goed zijn, een gerecht is maar lekker als die ingrediënten ook juist worden bereid. Dat geldt zeker ook voor de uitwerking van een volledig nieuw voedselbeleid. Ook hier heeft de minister de juiste keuze gemaakt door te werken met een ‘voedselcoalitie’. Deze moet een brede, gedragen en evenwichtige uitwerking mogelijk maken. Iedereen die mee wil trekken aan de kar van het duurzame voedingsbeleid kan zich bovendien aanmelden als ‘voedselveranderaar’. De minister engageert zich om projecten te steunen die mee de voorliggende uitdagingen aangaan. Koken kost geld, we rekenen erop dat onze minister voor deze projecten gepaste budgetten voorziet. 

Aan tafel

Belangrijk om mee te nemen is dat samen eten pas leuk is als je aan tafel kan zitten. Er zijn dus onderliggende structuren nodig die de juiste faciliteiten en steun geven. Voor het voedselbeleid betekent dit een maximale afstemming van de uitvoerende beleidsdomeinen. Prioritair zijn het landbouwbeleid, gezondheidsbeleid, handelsbeleid, onderwijs en innovatie. Enkel met een juiste afstemming en een concrete inhoudelijke doorvertaling. Om het hele proces te faciliteren, de visievorming te begeleiden en een overzicht te bewaren is het belangrijk om een herkenbaar en neutraal aanspreekpunt aan te stellen. Naar analogie met de bouwmeester stellen wij een Vlaamse Voedselmeester (m/v/x) voor.  

Vanuit Bond Beter Leefmilieu juichen we het initiatief van de minister toe. We schuiven graag mee aan tafel om te garanderen dat de toekomst van ons voedselsysteem er een is die goed is voor mens en milieu. Via een transparante en goed vormgegeven samenwerking, geloven we erin.

Plantaardige voeding

Meer over Plantaardige voeding