© Milivoj Kuhar

Ook voor residentiële gebouwen is renovatieplicht broodnodig

© Milivoj Kuhar

Op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir komt er vanaf 2022 een renovatieplicht voor niet-residentiële gebouwen zoals kantoren, baanwinkels, sportcomplexen of scholen. Daarnaast moeten zulke gebouwen voortaan voldoen qua dakisolatie, beglazing, verwarming- en koelinstallaties. Een goede zaak, maar om aan de Europese doelstelling te voldoen, moet Vlaanderen ook haar woningen grondig aanpakken.

Een stap in de juiste richting

De renovatieverplichting geldt enkel voor niet-residentiële gebouwen. Die moeten op zogeheten ‘sleutelmomenten’ gerenoveerd worden tot een EPC-label C. Concreet: de nieuwe regel geldt voor wie de nieuwe eigenaar wordt door verkoop, erfenis of schenking, of de nieuwe erfpachter of opstalhouder van een tertiair gebouw, en dat vanaf 1 januari 2022. 

Voor de renovatiewerken krijgt de nieuwe eigenaar vijf jaar de tijd. Behalve aan het C-label, moet het kantoorgebouw ook voldoen aan 4 energetisch renovatiemaatregelen: een dakisolatie met een minimum R-waarde van 0,75 m² K/W, hoogrendementsbeglazing met een maximum U-waarde van 1 W/m² K, verwarmingsinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en niet voldoen aan de minimale installatie-eisen voor renovatie moeten vervangen worden en als er een gasleiding in de straat ligt, mag er geen nieuwe stookolieketel geplaatst worden. Koelinstallaties moeten vervangen worden als ze ouder zijn dan 15 jaar en er mogen geen schadelijke koelmiddelen gebruikt worden.

Vanaf 1 januari 2023 komt er nog een vijfde maatregel bij: dan zullen niet-residentiële gebouwen die groter zijn dan 500m² minstens over een aandeel van 5 procent hernieuwbare energie moeten beschikken.

In Vlaanderen betekent dit dat op een periode van 30 jaar zowat 95% van de Vlaamse gebouwen gerenoveerd moet worden naar een A-label. Een Herculestaak.

Meer ambitie en verbreding 

De Europese Richtlijn over de Energieprestatie van Gebouwen (EPBD) bepaalt dat alle lidstaten een energie-efficiënt en koolstofneutraal gebouwenbestand moeten hebben tegen 2050. In Vlaanderen betekent dit dat op een periode van 30 jaar zowat 95% van de Vlaamse gebouwen gerenoveerd moet worden naar een A-label. Een Herculestaak.

Met deze renovatieverplichting zou één op zeven gebouwen in Vlaanderen op termijn gerenoveerd kunnen worden tot EPC-label C. Maar als we de EPBD-doelstellingen willen behalen, moeten we een pak ambitieuzer zijn en álle gebouwen met een label lager dan A uitfaseren tegen 2050. Daarom moedigen we de minister aan om meteen te kiezen voor een diepe renovatieplicht tot een A-label en ook voor residentiële gebouwen een renovatieplicht op sleutelmomenten in te voeren. De Vlaamse regering heeft alvast haar voorbereidend werk gedaan met dit energiedecreet. Bij de volgende aanscherping van de 2030-doelstellingen voor het Vlaamse langetermijnrenovatieplan mag de algemene renovatieplicht niet ontbreken.