Oosterweel eindelijk van de baan? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Oosterweel eindelijk van de baan?

Erik Grietens

Het lijkt er sterk op dat de Oosterweelverbinding definitief naar de prullenbak verwezen wordt. De auditeur van de Raad van State adviseert om het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Oosterweel te vernietigen. De auditeur struikelt vooral over het feit dat één van de alternatieven, met name het verdiept heraanleggen van de E17 in een sleuf ter hoogte van Zwijndrecht en Burcht, niet degelijk onderzocht werd. Eerder weigerde Zwijndrecht daarom de aanpassingen aan het gemeentelijke wegennet als gevolg van Oosterweel, goed te keuren. 

Tijd voor een duurzame oplossing

Het advies van de auditeur is de laatste stap voor de definitieve uitspraak van de Raad van State. Die uitspraak zal nog dit voorjaar vallen. Als de Raad van State het advies van de auditeur volgt, moet het milieueffectenrapport worden overgedaan. Mét een volwaardig onderzoek van de alternatieven. 

75.000 handtekeningen

De burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos gaan ondertussen door met het inzamelen van handtekeningen voor een nieuw referendum. Zij hebben bijna het vereiste aantal van 75.000 handtekeningen verzameld. 

De burgerbewegingen vragen dat de overheid nu op een ernstige manier naar de alternatieven kijkt om tot een breed gedragen oplossing te komen. Zo kan op korte termijn een duurzame oplossing gevonden worden voor de luchtvervuiling rond Antwerpen. 

Erik Grietens

Beleidsmedewerker ruimte

Na 20 jaar kent ruimtelijke ordening geen geheimen meer voor Erik Grietens, maakt niet uit of het over betonstop, kernversterking of de kostprijs van onze versnipperde bebouwing gaat.

Meer over Luchtkwaliteit

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit