Op zoek naar de sojavreter in je koelkast | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Op zoek naar de sojavreter in je koelkast

Laurens De Meyer

WWF heeft met HiddenSoy een interessante tool ontwikkeld om het sojaverbruik van onze voeding in kaart te brengen. Wereldwijd wordt meer dan 248 miljoen ton soja gekweekt. Het grootste deel is afkomstig uit Latijns-Amerika, maar waar gaat deze precies naartoe?

Onze dierlijke productie blijkt de gulzigste sojavreter. In Europa wordt 93% van de geïmporteerde soja gebruikt voor de productie van veevoeder. Deze gaat naar vlees, zuivel, eieren en kweekvis. De podiumplaatsen zijn voor varken, zalm en kip. Hiervoor is per 100g product respectievelijk 51g, 59g en 109g soja nodig. Voor kip ligt het sojaverbruik hoger dan de hoeveelheid vlees die we ervoor terugkrijgen. Tel daar nog eens alle andere granen bij nodig voor onze dierlijke productie en de inefficiëntie van onze dierlijke consumptie wordt helemaal duidelijk.

4 miljoen hectare bos

Een van de grote problemen is de herkomst van soja, door de massale vraag verdwijnt immers heel wat ecologisch kwetsbaar gebied. Elk jaar wordt in Zuid-Amerika meer dan 4 miljoen hectare bos vernietigd. Zo draagt onze dierlijke consumptie bij tot de bedreiging van de biodiversiteit, bodemdegradatie, de waterkwaliteit en de uitstoot van broeikasgassen. 

Vleesvervangers

Soja is ook voor mensen een volwaardige eiwitbron. Vleesvervangers op basis van soja zijn gezonder, voedzamer en duurzamer dan dierlijke producten. Bovendien hebben we bij rechtstreekse consumptie maar een fractie van de soja nodig. De Europese productie kan op deze vraag afgestemd worden.  
In plaats van de verslaving aan buitenlandse eiwitbronnen in stand te houden, moet onze dierlijke productie zich concentreren op zijn maatschappelijk waardevolle taken. Zoals het verwerken van afvalstromen uit de voedingsindustrie en het in stand houden van waardevol grasland. 

Laurens De Meyer

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Landbouw en Voeding

Als industrieel ingenieur in de voedingsindustrie legt Laurens in toegankelijke taal uit wat er gebeurt met je eten voor het op je bord komt en welk effect de landbouw heeft op onze omgeving.

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit