Regering omzeilt milieurapport bij levensduurverlenging kerncentrales | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Regering omzeilt milieurapport bij levensduurverlenging kerncentrales

Sara Van Dyck
© BBL

Zicht op een van de koeltorens van de kerncentrales bij Doel.

Een milieueffectenrapport (MER) is niet nodig bij de levensduurverlenging van een nucleaire installatie. Dat is wat een nieuwe wet impliceert die het federaal parlement deze week stemde, volgens de Raad van State. En ze gaat knal in tegen de internationale verdragen van Espoo en Aarhus: bij zo’n levensduurverlenging moet een publieke consultatie én een milieueffectbeoordeling gebeuren, stellen die. 

Onduidelijkheid troef

Tijdens het parlementair debat bleek er verwarring te bestaan over de MER-plicht bij een levensduurverlenging van kerncentrales. Verschillende politieke partijen (sp.a, PS, CDH) dienden daarom een amendement in met de vraag om te verduidelijken dat er inderdaad een MER nodig is bij een levensduurverlenging. Deze amendementen werden allemaal weggestemd. 

Twee jaar geleden spanden BBL en IEW een rechtszaak aan bij het Grondwettelijk Hof tegen de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. Dat er nooit een publieke consultatie gebeurde en een MER opgemaakt is, is het hoofdargument hier. Het Grondwettelijk Hof vond het nodig om eerst een aantal vragen te laten verduidelijken door het Europese Hof van Justitie. Federaal minister Jan Jambon (N-VA) wil nu op het antwoord op die vragen wachten, vooraleer duidelijkheid te scheppen over de MER-plicht in de nieuwe Belgische wet. 

Volgens Jambon hangt het er daarbij van af wat volgens het Europees Hof onder de definitie van een "project" valt in de MER-Richtlijn op Europees niveau. Er zou enkel sprake zijn van een project als er fysieke ingrepen gebeuren, wat bij een levensduurverlenging niet noodzakelijk het geval is. 

De verplichting voor een publieke consultatie gaat echter ruimer dan de interpretatie van het begrip "project". Ook de verdragen van Aarhus en Espoo zijn cruciaal: volgens deze verdragen moet er bij een levensduurverlenging van kerncentrales effectief een publieke consultatie gebeuren. En dus ook een MER. Dat bleek onlangs nog uit een uitspraak van het klachtencommissie van Aarhus: die stelde dat de levensduurverlenging van de Nederlandse kerncentrale in Borssele niet wettelijk was, omdat er geen MER gebeurd was. 

De hamvraag blijft vooral: waarom voeren we deze discussie eigenlijk nog? Het Energiepact bevestigt de kernuitstap tegen 2025. En dat maakt elk debat over toekomstige levensduurverlengingen irrelevant. 

> Lees ook het opiniestuk in De Morgen over kernenergie als klimaatoplossing: ‘Er is simpelweg geen tijd om daarop te rekenen’.

Sara Van Dyck

Beleidsmedewerker energie

Met een pak dossierkennis staat Sara op de barricaden voor hernieuwbare energie en een toekomstbestendige elektriciteitsvoorziening. Ze legt je ook overtuigend uit waarom we kernenergie best aan de deur zetten.

Meer over Kernuitstap

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit