Renovatie van onze huizen moet speerpunt zijn van klimaatbeleid | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Renovatie van onze huizen moet speerpunt zijn van klimaatbeleid

Benjamin Clarysse
CC Oleg Koval
Willen maar niet kunnen
Je woont waarschijnlijk - net als ik - in een woning die verwarmd wordt op aardgas. Of is het stookolie? Ik veronderstel dat jij - net als ik - ook liefst minder fossiele brandstoffen zou gebruiken, of zelfs volledig op hernieuwbare energie zou willen verwarmen, douchen en koken. Niet zo evident. Een warmtepomp is prijzig en levert een stevige elektriciteitsfactuur op. Bovendien moet je huis daarvoor goed geïsoleerd zijn. Wat moet je dan doen als je de juiste keuze wil maken?
 
Kunnen maar niet willen
Kleine omweg: België diende eind vorig jaar een energie- en klimaatplan in met maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen met 35% tegen 2030. Dinsdag kregen we het slechte rapport van de Europese Commissie toegestuurd. Resultaat: het Belgische plan volstaat niet om de doelstellingen op vlak van CO2-reductie, hernieuwbare energie en energiebesparing te halen. Ons land heeft de lat veel te laag gelegd. Nog zes maanden de tijd hebben we, om met een beter voorstel op de proppen te komen.
 
Twee vliegen in een klap
Een van de sectoren waar we een tandje moeten bijsteken, zijn onze gebouwen. De renovatiegraad in Vlaanderen moet drie maal zo hoog. Onze woningen moeten massaal overschakelen op hernieuwbare elektriciteit en groene warmte. Maar hoe doen we dat dan? Door te zorgen dat investeren in energiezuinig bouwen en renoveren de aantrekkelijkste optie is. Dat kan de overheid realiseren, door alle stimuli en normen in de juiste richting te zetten en in de eerste plaats de betaalbaarheid aan te pakken.
 
Grof geschut 
Het is tijd om de grote financiële en fiscale kanonnen in te zetten. Zo kan de overheid de woonbonus hervormen naar een klimaatbonus: een fiscaal voordeel dat je krijgt vanaf jaar één, op voorwaarde dat je woning binnen vijf jaar na aankoop het A-label haalt. Je kan renoveren, je kan slopen en hernieuwbouwen, of je kan natuurlijk ook gewoon een kant en klare zuinige woning aankopen: aan jou de keuze. De lasten op elektriciteit verschuiven we naar aardgas en stookolie om het onevenwicht tussen hernieuwbare warmte en fossiele brandstoffen recht te trekken. Dat maakt warmtepompen in één klap veel interessanter. Maar ook wie weinig middelen heeft mag niet in de kou blijven staan. Met uitgekiende voorfinancieringssystemen voor renovaties kan de overheid het verschil maken. Terugbetaling van de investering kan bijvoorbeeld na verkoop van de woning of in schijfjes, via de energiefactuur.
 
Maak van renoveren of kiezen voor hernieuwbare energie geen karwei. Wel de meest logische keuze. De overheid kan de juiste condities creëren voor een gunstig investeringsklimaat. En dan moeten jij en ik onze kop niet breken over die warmtepomp. Dan gooien we die aardgasketel gewoon buiten.

Benjamin Clarysse

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Energie

Bio-ingenieur Benjamin Clarysse pleit niet alleen voor een ambitieuzer renovatiebeleid, maar wijst ook de weg naar een fossielvrije verwarming. Een adres voor vragen over warmtenetten, warmtepompen en waterstof.

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit