Startschot voor de renovatiemarathon

Op de laatste ministerraad van mei keurde de Vlaamse regering de Langetermijnrenovatiestrategie Gebouwen 2050 goed. Vier maanden te laat en zonder de publieke consultatie die de Europese Commissie vereist. Uit presentaties van het Vlaams Energieagentschap begin 2020 kon BBL al afleiden dat de ambitie te laag was. Nu de definitieve tekst publiek is, blijft die kritiek overeind. Maar we zien toch ook kansen. De Europese Commissie komt in september bovendien naar buiten met haar Renovation Wave, het vlaggenschip van de Europese Green Deal. Hopelijk kan die een turbo zetten op het Vlaamse plan en kunnen we de snel de vruchten beginnen plukken in de vorm van extra jobs, lagere energiefacturen, minder energiearmoede en minder uitstoot van broeikasgassen in de gebouwsector.

De juiste aanpak 

Voor woningen kiest de Vlaamse overheid voor een drieledige aanpak om tot A-label te renoveren tegen 2050. De slechtste woningen krijgen prioriteit. Sleutelmomenten zoals woningverkoop of wissel van huurder moeten maximaal benut worden, voorlopig weliswaar zonder verplichting tot renovatie. En elke renovatie moet meteen zo grondig mogelijk gebeuren, in plaats van via stapsgewijze verbeteringen. Voor tertiaire gebouwen zoals kantoren en scholen komt er wel een geleidelijk verstrengde normering.

Werk begint nu

Het plan voorziet de ontwikkeling van een hele rist indicatoren om goed te kunnen nagaan of we op schema zitten. En de Vlaamse overheid belooft om bij de verdere onderbouwing, verfijning en eventuele bijsturing van de strategie wél burgers en het middenveld te betrekken. Aanbod aanvaard. Want met deze strategie is het werk pas begonnen.

Europese turbo op komst?

De Europese Commissie komt in september op de proppen met de Renovation Wave, een strategie die de Europese gebouwen in lijn moet brengen met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Europa wil onder meer een industrialisering van de renovatiesector, een grootschalige mobilisering van de financiële wereld naar financieren van renovaties, digitalisering van gebouwen, werknemers opleiden en energiearmoede terugdringen. De coronacrisis - zo benadrukt de Commissie - maakt inzetten op een arbeidsintensieve sector als de bouwsector des te belangrijker als focus van de economische relance. 

Toch blijft ook hier aandacht geboden: de concepttekst van de Renovation Wave spreekt over de nood aan een verdubbeling van de renovatiegraad. Terwijl die eigenlijk van 1% jaar naar 3% jaar zou moeten gaan om de doelstellingen binnen bereik te brengen. De renovatie-inspanningen moeten ook gepaard gaan met een shift naar 100% hernieuwbare warmte. Daarvoor moeten alle fossiele subsidies en steun voor fossiele gasinfrastructuur snel stopgezet worden. Wie zijn zeg wil doen over de Europese Renovation Wave, kan nog tot 9 juli reageren via de publieke consultatie

Duurzaam bouwen en wonen Energiebesparing Collectieve renovaties

Meer over Duurzaam bouwen en wonen, Energiebesparing, Collectieve renovaties