Vlaams klimaatbeleidsplan: “Meer gaten dan kaas”

Het klimaatplan dat de Vlaams regering deze morgen principieel heeft goedgekeurd, vertoont meer gaten dan kaas. Dat zegt Bond Beter Leefmilieu, de Vlaamse koepel van milieuverenigingen in een eerste reactie. “Het klimaatplan bevat goede voorstellen, maar is verre van voldragen.” zegt Bram Claeys, adviseur klimaatbeleid bij Bond Beter Leefmilieu. Bovendien ondergraaft de Vlaamse regering haar eigen klimaatplan door te blijven inzetten op de bouw van nieuwe wegen. Het klimaatplan zal reducties realiseren door meer openbaar vervoer of milieuvriendelijker rijden. BBL ondersteunt die inspanningen. Maar deze goede bedoelingen zullen hun effect zien verdwijnen, door het extra wegverkeer dat zal ontstaan door nieuwe wegen, en door een onvoldoende integratie met ruimtelijke ordening. Door bijvoorbeeld kantorenzones in te planten bij afritten van autosnelwegen die niet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer of de fiets, wordt de werknemer verplicht met de auto te komen.

De voorbereiding van het Vlaams Klimaatbeleidsplan was nochtans veelbelovend. De regering organiseerde vorig jaar de Vlaamse Klimaatconferentie. Die realiseerde een maatschappelijke consensus tussen bedrijfsleven, vakbonden, sociale organisaties en milieubeweging over de richting die het nieuwe klimaatplan uit moest. Vooral over energiebesparing in gebouwen werden significante stappen vooruit gezet. Nieuwe financieringsinstrumenten, en vooral ook nieuwe sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden lagen op tafel.

De creativiteit van die voorstellen is jammer genoeg niet terug te vinden in het plan. Dat beperkt zich tot het beschrijven van het al lopend beleid, en aankondigingen van nieuw beleid blijven te vaag.

“Wij hadden verwacht meer resultaten van de klimaatconferentie terug te vinden, zeker waar het over de gebouwen gaat. Dat is toch een van de allerbelangrijkste uitdagingen van ons energie- en klimaatbeleid.”, benadrukt Bram Claeys. Wij hopen dat er de komende weken nog ruimte is voor verbetering.

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid