“Vlaamse klimaatresolutie is een doorbraak in het klimaatbeleid” | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

“Vlaamse klimaatresolutie is een doorbraak in het klimaatbeleid”

Persbericht 23/11/2016 van Bond Beter Leefmilieu

Vandaag is in het Vlaams parlement de kersverse Vlaamse klimaatresolutie voorgesteld. Bond Beter Leefmilieu steunt deze resolutie: voor het eerst is er kamerbrede steun voor een toekomstgerichte doorbraak in het klimaat- en energiebeleid. 

"De regering krijgt een duidelijk signaal om fossiele brandstoffen versneld uit te faseren en met een sterk beleid duurzame welvaart te creëren. "

“Het is krachtig dat alle democratische, politieke partijen deze resolutie onderschrijven: meerderheid en oppositie scharen zich met andere woorden achter deze tekst. Ze creëert een breed politiek draagvlak, maar geeft ook concrete aangrijpingspunten voor een versterking van het klimaatbeleid. De regering krijgt een duidelijk signaal om fossiele brandstoffen versneld uit te faseren en met een sterk beleid duurzame welvaart te creëren. Net zoals het klimaatakkoord van Parijs zal deze resolutie de energietransitie in Vlaanderen versnellen,” zegt Jonathan Lambregs, beleidsmedewerker klimaat van Bond Beter Leefmilieu.

De belangrijkste dossiers volgens Bond Beter Leefmilieu:

Kernuitstap

De kernuitstap is een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van een energievisie en -pact. Kernenergie verstoort het investeringsklimaat voor hernieuwbare energie. Dat investeringsklimaat willen de parlementariërs verder aanwakkeren door o.a. lokale betrokkenheid van burgers en een tariefzetting die het gebruik van hernieuwbare energie bevordert. Voor de optimale integratie van hernieuwbare energie vraagt het parlement ook de uitbouw van een flexibel elektriciteitsnet.

Einde wagen op diesel en benzine

Gedeeld elektrisch vervoer op hernieuwbare energie vergt betaalbare elektrische wagens. Daarvoor is onderzoek en ontwikkeling nodig bij autoconstructeurs. De parlementariërs willen die ontwikkelingen stimuleren door een duidelijk uitdoofscenario uit te werken voor personenwagens met een verbrandingsmotor tegen 2030. Daarnaast krijgt de federale overheid de vraag om het regime voor de salariswagen en tankkaart af te bouwen. Tot slot is er consensus over de uitwerking van een slimme kilometerheffing voor personenwagens.

Klimaat en internationale handel

Om de industrie te helpen klimaatneutrale productiemethodes te ontwikkelen, vragen de parlementariërs gerichte steun te voorzien. Daarnaast maken ze de koppeling tussen klimaat en internationale handel om de competitiviteit van de Vlaamse bedrijven te versterken. Ze vragen daarom onderzoek naar een CO2-heffing op de invoer van producten uit landen die te weinig klimaatinspanningen leveren.

Stookolieketels

Om de uitstoot in gebouwen terug te dringen willen de parlementariërs prioriteit geven aan meer duurzame verwarmingstechnieken zoals warmtepompen en warmtenetten op groene warmte. Deze stimulans vergezellen ze met een duidelijk afbouwscenario voor verwarmingsketels met fossiele brandstoffen, voornamelijk op basis van steenkool en stookolie. Om de keuze ook financieel te onderbouwen, vragen ze een heffing op de uitstoot van CO2 door gebruikte brandstoffen.

Meer over Klimaatbeleid

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit