Vlaanderen haalt klimaatdoelstellingen niet

Haalt Vlaanderen de klimaat- en energiedoelstellingen die voor 2020 op tafel liggen? De vraag is voer voor heel wat verhitte discussies. Dus zetten we enkele officiële cijfers van de Vlaamse overheidsadministratie op een rij. Oordeel vooral zelf. 

  • Vlaanderen wil tegen 2020 de broeikasgasuitstoot voor de non-ETS-sector reduceren met 15,7%, in vergelijking met 2005. Volgens de meest recente officiële cijfers uit 2016 behaalden we een reductie van 0,4%.
  • Ons gewest wil ook 2,156 Mtoe (megaton olie-equivalent) of 90,3 petajoule extra hernieuwbare energie produceren. De meest recente officiële cijfers uit 2017 geven een stijging aan van 1,628 Mtoe of 68,2 petajoule.
  • Vlaanderen engageerde zich om 15,3% energie-efficiënter te worden, in vergelijking met 2005. In 2017 gaf de energiebalans een besparing van 5,6% aan. 

Conclusie? 

De inspanningen rond hernieuwbare energie zijn waarschijnlijk net onvoldoende om het vooropgestelde doel te bereiken. Maar de cijfers over broeikasgasuitstoot en energiebesparing laten er geen twijfel over bestaan: die doelstellingen halen we niet. Er is werk aan de winkel, beste politici.

Zodra er meer recente, gevalideerde cijfers beschikbaar zijn passen we de grafiek aan.

Bronnen:

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid