Foto Hakan Dahlstrom

Waarom slaan de premies voor elektrische wagens niet aan?

Foto Hakan Dahlstrom

Elektrische wagens zijn beter voor het milieu én voor onze gezondheid dan klassieke wagens. Bovendien krijg je er van de overheid ook een premie voor. Toch raken elektrische voertuigen in ons land niet van de grond. Het aandeel elektrische wagens in de totale autoverkoop is momenteel slechts 0,5 procent en dus verwaarloosbaar. Hoe komt dit en hoe kunnen we hier verandering in brengen? Onze analyse en enkele aanbevelingen.

Milieuwinst

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren, moet de uitstoot van de transportsector de komende jaren drastisch naar omlaag. Elektrische voertuigen vormen een minder vervuilende variant op de diesel- en benzinewagens. Ze kunnen rijden op 100% hernieuwbare stroom en zijn beter voor de luchtkwaliteit. Hun milieuwinst stijgt verder als je ze deelt, produceert volgens de principes van een circulaire economie en doordacht inzet in het mobiliteitssysteem. Voor kortere afstanden ga je best met de (elektrische) fiets of te voet.

Premie slaat niet aan

Wie in Vlaanderen als particulier een elektrische wagen wil kopen, heeft recht op een premie tot 4.000 euro. Hoewel de totale kost (Total Cost of Ownership of TCO) voor een elektrische wagen lager ligt dan die van een benzine- of dieselwagen, ligt de aankoopprijs nog wel een stuk hoger. De premie moet mensen over de streep trekken om toch voor een elektrisch model te kiezen.

De Vlaamse regering stelde vorig jaar 5 miljoen euro ter beschikking voor de premies voor elektrische wagens. Slechts 321 Vlamingen maakten hier gebruik van. Van het totale beschikbare bedrag werd amper 1,15 miljoen euro (ongeveer 20%) uitbetaald. Er blijft nog ruim 3,8 miljoen euro beschikbaar; dat bedrag komt bovenop de 5 miljoen euro die de regering voor 2018 voor premies heeft vrijgemaakt.

Toch moeten we deze cijfers nuanceren: het lage aantal premieaanvragen is mede het gevolg van de veranderde procedure. Terwijl kopers hun premie in 2016 bij de bestelling van hun auto moesten aanvragen, gebeurt dat sinds vorig jaar pas uiterlijk drie maanden na de inschrijving. Daardoor zit er een vertraging van drie tot zes maanden op de cijfers.

Voornaamste oorzaak = beperkt aanbod

De voornaamste reden dat de premie onderbenut bleef, is dat het aanbod aan elektrische wagens op de Belgische markt beperkt is. Toch zou daar de komende jaren verandering in moeten komen. Tal van autoproducenten kondigden nieuwe en betaalbare modellen voor 2018 aan, met een grotere actieradius. De meeste nieuwe e-auto’s kunnen met een opgeladen batterij tot 400 kilometer ver rijden, wat bij kandidaat-kopers de schrik om stil te vallen, moet weghalen.

Onze aanbevelingen

  • Pas de premie zodanig aan dat in de eerste plaats autodeelsystemen, vzw’s en overheden in aanmerking komen.

  • Fiscaliteit blijft belangrijk om elektrische voertuigen te laten doorbreken. Zorg ervoor dat de autofiscaliteit een groter onderscheid maakt tussen wagens met nuluitstoot en wagens die op fossiele brandstoffen rijden.

  • Voorzie voldoende laadinfrastructuur: de beloofde 5.000 extra publieke laadpunten tegen 2020 vormen een goed begin.

Elektrische wagens

Meer over Elektrische wagens