Als op de zeebodem zonder goed nadenken een betonnen energie-eiland en windturbines komen, gaat het waardevolle natuurlijke evenwicht er aan. 

Windstilte rond natuurbescherming op de Noordzeetop

Als op de zeebodem zonder goed nadenken een betonnen energie-eiland en windturbines komen, gaat het waardevolle natuurlijke evenwicht er aan. 

Op maandag kwamen negen regeringsleiders samen in Oostende voor de North Sea Summit. Het doel: van de Noordzee de grootste hernieuwbare energiecentrale van Europa maken. Mooi, maar dat mag niet ten koste gaan van de mariene natuur. Offshore windparken en een energie-eiland kunnen een win-win opleveren voor klimaat en biodiversiteit, maar dan moet er ook plaats én budget zijn voor natuur. 

De zeebodem bevat zeer waardevolle grindbedden en oesterbanken, of toch de restanten ervan. Die zijn een biotoop voor tal van schelpdieren, koralen, vissen en zoogdieren. Als daar zonder goed nadenken een betonnen energie-eiland en windturbines komen, gaan die natuurwaarden er aan. Recent nog keurde het federaal parlement de nieuwe Wet Marien Milieu goed om die biodiversiteit op de Noordzee te beschermen. Voor activiteiten die natuur verstoren, moet vanaf nu vooraf onderzocht worden welke impact ze hebben op de natuur.

Boter bij de vis

De 4SEA-coalitie (Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace Belgium vzw, Natuurpunt vzw, WWF België en de West Vlaamse Milieufederatie) ijvert voor een sterk Noordzeebeleid dat natuurbescherming en klimaatdoelstellingen combineert. 4Sea was als enige ngo uitgenodigd op de Noordzeetop, vooral om de stem van de natuur te vertegenwoordigen. Immers, elk project op zee moet respect hebben voor de mariene natuur en haar diversiteit. Dat was ook hard nodig: de enige sessie over natuurinclusief design werd last minute geschrapt voor een sessie over het versneld leveren van vergunningen. Weinig voer voor goede moed.

Ook bij het nieuwe Prinses Elisabeth Eiland energie-eiland merken we vooralsnog weinig van natuurinclusief design. Noch in de milieueffectenbeoordeling, noch in de toekenning van de aanbesteding, noch in de budgettering van het project. Het dreigt bij mooie intenties te blijven. Wat nodig is, zijn budgetten en een sterke milieuvergunning met duidelijke voorwaarden voor mariene natuur nodig.

Voor 4SEA is een energie-eiland zonder natuurinclusief design geen optie. Het mag geen betonnen doos in zee worden. Indien men kiest voor een offshore structuur van dergelijke omvang, met een footprint van circa 25 ha, is het evident dat de plannen gepaard gaan met concrete acties en met de nodige budgetten om de natuur- en biodiversiteitswaarden van de Noordzee maximaal te beschermen en te versterken. Vanuit 4SEA dringen we bij de bevoegde ministers, Vincent Van Quickenborne en Tinne Van der Straeten, dan ook sterk aan om hier snel werk van te maken.

Windenergie Greenpeace Natuurpunt WWF West-Vlaamse Milieufederatie

Meer over Windenergie