Worden circulaire producten eindelijk de norm in Europa?

Wordt dit de gamechanger richting circulaire, herstelbare en duurzame producten? - © Kilian Seiler

Worden circulaire producten eindelijk de norm in Europa?

Wordt dit de gamechanger richting circulaire, herstelbare en duurzame producten? - © Kilian Seiler

Woensdag werd het langverwachte voorstel van de Europese Commissie over duurzame producten gelanceerd. Het Sustainable Product Initiative (SPI) is onderdeel van het actieplan Circulaire Economie van de Europese Commissie, dat een belangrijke bouwsteen vormt van de Europese Green Deal. Doel: Europese producten van bij het ontwerp duurzaam, circulair en herstelbaar maken. Wordt dit een gamechanger voor de industrie?

Het SPI is een mogelijke gamechanger om van circulaire producten de norm te maken. Traditioneel wordt in het beleid gefocust op maatregelen op het eind van de levensduur van producten, zoals ‘een beetje meer recyclage’ of ‘producten terugbrengen naar het inzamelpunt’. Maar dit initiatief is radicaal anders: het is gericht op de producten zelf. Al van bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met duurzaamheid, en dat blijft zo over de hele levenscyclus van het product heen. 

Het voorstel gaat over een breed scala aan producten: van elektronica, textiel tot meubilair. Ook basisindustrieproducten zoals staal, cement en chemicaliën komen aan bod in de nieuwe wetgeving. En hoewel het voorstel gaat over de duurzaamheid van producten die op de EU-markt verkocht worden, kan dit de toon ook internationaal zetten. Het is niet logisch dat Zuid-Koreaanse producenten andere gsm’s maken voor de EU-markt dan voor de Aziatische. 

Digitaal productpaspoort en weg met fast fashion

Er komen bindende minimumeisen voor productontwerp en beperkingen voor het gebruik van chemische stoffen. Verder komt er ook een digitaal productpaspoort, naar het voorbeeld van het energielabel. Zo krijg je als consument met een een handig overzicht van de verschillende duurzaamheidsaspecten zoals de repareerbaarheid of de koolstofvoetafdruk. Her en der worden ook minimumpercentages voor gerecycleerde materialen in producten bepaald.

Eén van de grootste stokpaardjes van de Europese Commissie is textiel. Fast fashion zet een enorme druk op het milieu. De kledingindustrie is verantwoordelijk voor een paar procenten van onze wereldwijde CO2-uitstoot. Kledij wordt te snel weggegooid, er wordt veel water gebruikt in het productieproces en ze bevatten heel wat chemicaliën. Amper 1% ervan wordt gerecycleerd. De Europese Commissie wil dat de producenten meer verantwoordelijkheid dragen over de afvalfase van textiel.

De ecodesign-richtlijn uit 2019, de voorloper van dit initiatief, zorgde al voor een besparing van gemiddeld 285 euro per jaar op de energierekening van de Europese consument. 

Strategische autonomie verhogen via circulaire productie

Circulair productontwerp zal er trouwens voor zorgen dat bedrijven vaker inzetten op product-as-a-service-bedrijfsmodellen, waar de consument producten huurt voor een beperkte periode, in plaats van steeds weer nieuwe grondstoffen aan te boren. En het zou hen ertoe kunnen bewegen om meer verantwoordelijkheid te dragen over hun producten - van bron tot afval. In Europa kunnen we deze circulaire producten dan ook zelf maken om meer strategische autonomie te krijgen voor onze industrie. 

Gaat deze wetgeving producten duurder maken voor de consument? De Europese Commissie zegt van niet. Integendeel zelfs: door in te zetten op meer herstelbaarheid, zullen producten en herstellingskosten goedkoper worden. Daarnaast zal de consument heel wat energieverbruik kunnen uitsparen. De ecodesign-richtlijn uit 2019, de voorloper van dit ‘duurzame producten initiatief’, zorgde nu al voor een besparing van gemiddeld 285 euro per jaar op de energierekening van de Europese consument. 

Eén voorbeeldje is de zogenaamde stofzuigerregel. Producenten van stofzuigers krikten de afgelopen decennia systematisch het vermogen op, zonder dat de zuigkracht van de stofzuiger verhoogde. Dat was energie die gewoon verloren ging als je je stofzuiger in het stopcontact stak. Door de Ecodesign-richtlijn zijn stofzuigerproducenten nu verplicht aan energie-efficiëntie criteria te voldoen waardoor deze nutteloze energie niet verloren gaat. Dat zorgt voor een grote brok energiebesparing en resulteerde dus ook in veel minder emissies. Maar het gaat niet alleen over stofzuiger, het gaat ook over het makkelijker repareren van je jeansbroek, sneakers of smartphone.

Wat blijft overeind van dit voorstel na bespreking in het parlement?

Net zoals de Green Deal is dit een voorstel van de Europese Commissie en is dit nog geen finale wetgeving. Het voorstel zal de komende maanden besproken worden door het Europees Parlement. Dat betekent ook dat België en haar gewesten een standpunt zullen moeten innemen. 

Dat is tegelijk een kans om het voorstel nog te verbeteren. Zo is een verbod op geplande veroudering (waarbij toestellen sneller kapot gaan dan eigenlijk zou moeten) niet opgenomen in het voorstel. Ook een onmiddellijk verbod op de vernietiging van onverkochte goederen is er nog niet. Nochtans is dit een groot probleem van onze huidige, lineaire economie. Tot slot moet het productpaspoort nog verbeterd worden met onder meer sociale aspecten. 

Circulaire businessmodellen Repair&Share

Meer over Circulaire businessmodellen