Foto Nolan Issac

Zo stimuleert Europa overheden om hun gebouwen energiezuiniger te maken

Foto Nolan Issac

Vorige week lanceerde Eurostat een nieuwe richtlijn over energieprestatiecontracten bij overheden. Die contracten stimuleren overheden om hun eigen gebouwen energiezuiniger te maken. Maar tot nu moesten overheden de investeringen in hun gebouwen meetellen in hun overheidsschuld. Renovaties van gebouwen moesten het dus ontgelden. De nieuwe richtlijn versoepelt die regeling. Een opsteker, ook voor Vlaanderen.

Wat is een energieprestatiecontract?

Een energieprestatiecontract (EPC) is een overeenkomst waarbij een zogenaamde Energy Service Company (ESCO) energiebesparende maatregelen prefinanciert. Het kan gaan om een relighting, het plaatsen van nieuwe verwarming, of zelfs het volledig isoleren van een gebouw. De eigenaar van het gebouw (een overheid) betaalt de investering nadien terug met het geld dat ze - dankzij de energiemaatregelen - bespaart op haar energiefactuur. 

In de greep van het begrotingstekort

Hoewel de ESCO het volledige investeringsrisico op zich neemt door de energiebesparingsgarantie die ze geeft, moesten overheden de investering meetellen in hun schuld. En door de strenge Europese regels om het begrotingstekort en de schuldgraad in toom te houden, bleven noodzakelijke renovaties van overheidsgebouwen dus gewoon liggen. De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) schreef eind mei nog in een rapport dat deze regeling een van de belangrijkste drempels is voor overheden om hun energiefactuur te verlagen. Tot nu dus. Vanaf nu mogen de investeringen in overheidsgebouwen ‘off-balance sheet’ gehouden worden: ze tellen niet mee bij het berekenen van de overheidstekorten. 

Opsteker voor Vlaanderen

Dit is een stevige opsteker voor de Vlaamse overheid. Met het Actieplan Energie-efficiëntie engageerde de Vlaamse Regering zich om tegen 2030 27% minder energie te verbruiken in haar 177 eigen gebouwen en om 40% minder CO2 uit te stoten. Ze duwt dit zelfs door bij de verschillende entiteiten door jaarlijks 2% te snoeien in het energiebudget. Het Vlaams EnergieBedrijf ondersteunt alle Vlaamse overheidsdiensten om energie te besparen, onder meer via EPC’s. Maar de extra steun van Europa is dus zeker meer dan welkom om de doelstellingen te halen.

Ook alle gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenden, zullen blij zijn met het nieuws. Nu kunnen ze voluit inzetten op de renovatie van hun gemeentelijk patrimonium en de reductie van hun CO2-uitstoot. Benieuwd hoeveel gemeentehuizen er volgend jaar in de steigers zullen staan!

Energiebesparing Duurzaam bouwen en wonen

Meer over Energiebesparing, Duurzaam bouwen en wonen