De leden van Energy Saving Pioneers

Energy Saving Pioneers is een coalitie van voorlopers in energiebesparing, gefaciliteerd door Bond Beter Leefmilieu. De groep bestaat uit vooruitstrevende bedrijven en de milieubeweging. De coalitie informeert beleidsmakers omtrent de socio-economische meerwaarde en klimaatwinsten van energiebesparing en ijvert voor een ambitieus Belgisch energiebesparingsbeleid.

Deze Energy Saving Pioneers vragen aan onze beleidsmakers om de markt van energie-efficiëntie te ondersteunen en zo maatschappelijke en economische winst te combineren.

Treed toe tot de Energy Saving Pioneers en zorg er mee voor dat de markt van energie-efficiëntie alle kansen krijgt in Vlaanderen!

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. 

  • Jeroen Fonteyn, projectmanager energie bij Bond Beter Leefmilieu. 
  • Tel: +32 (0)2/282.17.28
  • E-mail: info [at] energysavingpioneers.be (info[at]energysavingpioneers[dot]be)

Jouw voordelen: 

  • Wij informeren je over de laatste evoluties in het energie-efficiëntiebeleid, heet van de naald. 
  • Wij brengen jouw bezorgdheden en belangen als voorloper in energiebesparing onder de aandacht bij Vlaamse en Europese beleidsmakers. Wij brengen je in rechtstreeks contact met beleidsmakers tijdens ronde tafelgesprekken.
  • We creëren samen een grotere markt voor energiebesparende diensten en producten.
  • We zetten jullie innovatieve oplossingen publiek in de kijker.
  • We voeren het maatschappelijke debat over het belang van energiebesparing.
  • Je maakt deel uit van een geëngageerde coalitie van voorlopers in Vlaanderen.