Energy Saving Pioneers

Voor een ambitieus energiebesparingsbeleid

Onze leden

Wie zijn de Energy Saving Pioneers en hoe kan je zelf lid worden?

Energy Saving Pioneers in de praktijk

Ingenieursbureau Boydens en energiestudiebureau Encon tonen hoe het kan. 

Energy Saving Pioneers is een coalitie van voorlopers in energiebesparing, gefaciliteerd door Bond Beter Leefmilieu. De groep bestaat uit vooruitstrevende bedrijven en de milieubeweging. De coalitie informeert beleidsmakers omtrent de socio-economische meerwaarde en klimaatwinsten van energiebesparing en ijvert voor een ambitieus Belgisch energiebesparingsbeleid. 

Wat doet Energy Saving Pioneers?

 • We bouwen een brug tussen ondernemers en beleidsmakers.
 • We informeren beleidsmakers omtrent de socio-economische meerwaarde en klimaatwinsten van energiebesparing.
 • We sporen beleidsmakers aan tot meer ambitie.
 • We verbreden het draagvlak voor de implementatie van een ambitieus energiebesparingsbeleid.
 • We zetten voorlopers in de kijker.

Sluit je aan bij Energy Saving Pioneers

Wat willen de Energy Saving Pioneers?

Samen ijveren de leden voor een omzetting van de Energie Efficiëntie Richtlijn (2012/27/EU) in nationale en gewestelijke wetgeving en Europese energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 die leiden tot maximale energiebesparing. Alle leden van deze coalitie benadrukken daarbij de ecologische, sociale en economische meerwaarde van energiebesparing. 

Deze visietekst uit 2014 ligt aan de grondslag van de coalitie. De tekst bevat 10 beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse- en Federale Regering: 

 • Stel een bindende en ambitieuze energiebesparingsdoelstelling centraal. 
 • Implementeer een portfolio van structurele maatregelen voor nieuwe energiebesparing.
 • Stimuleer energiebesparing in het gebouwenbestand.
 • Stimuleer energiebesparing in bedrijven. 
 • Maak nuttig gebruik van restwarmte.
 • Zet in op flexibiliteit en vraagsturing.
 • Investeer in jobs en opleiding.
 • Streef naar eenduidig en transparant beleid.
 • Vervul als overheid een voorlopersrol.
 • Betrek stakeholders actief bij de ontwikkeling en uitvoering.

Contact

Heb je een vraag over de coalitie of wil je lid worden? Contacteer Jeroen. 

 

Jeroen Fonteyn

Projectmanager energie en industrie

02 282 17 28