Studiedag: hoe kunnen Vlaamse bedrijven de transitie naar groene warmte realiseren?

Deze week organiseerden Bond Beter Leefmilieu, Energy Saving Pioneers en The Shift vzw/asbl hun studiedag over de transitie naar groene warmte in de industrie. Zo'n 78% van de Europese industriële warmte zou geëlektrificeerd kunnen worden, aldus Jan Rosenow. Hoe komt het dan dat dit nog niet massaal wordt uitgerold? We zitten met warmtepompen en e-boilers op dit moment in een early stage adoption en dat moet zo snel mogelijk - in het licht van de klimaatdoelstellingen - richting fully adopted.

We lieten enkele inspirerende voorbeelden aan het woord en identificeerden de bottlenecks. In het panel gingen we daarop door en werden ook effectieve beleidsoplossingen voorgesteld. Wat hebben we geleerd?

  • Taxshift, taxshift, taxshift. Iedereen benadrukte dit. Accijnzen voor elektriciteit zijn te hoog in BE, voor aardgas te laag. Keer dat om!
  • Er is een beleidsinstrumentarium nodig met onder andere een "warmtedecarbonisatieprioriteitenplan" (64 punten in Scrabble) volgens Valérie de Groote en financiële prikkels die VLAIO - Flanders Innovation & Entrepreneurship aan het opzetten is.
  • De aandacht moet niet alleen liggen op elektrificatie en energie-efficiëntie, maar ook op het verder benutten van de aanwezige restwarmte.
  • Samenwerkingen zijn nodig (bv. op bedrijventerreinen) om collectieve oplossingen uit te werken.
  • Flexibiliteit op de energiemarkt wordt steeds belangrijker en we zullen onze elektriciteitsinfrastructuur moeten ombouwen zodat we massaal e-boilers en warmtepompen kunnen installeren.