Groene warmte | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Groene warmte

Met het klimaatakkoord van Parijs beloofden alle landen om te streven naar een beperking van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2°C. Voor Vlaanderen wil dat zeggen dat de energievoorziening voor 2050 volledig vrij moet zijn van de uitstoot van CO2. Windmolens en zonnepanelen krijgen terecht veel aandacht: iedereen beseft dat we nog een tandje bij moeten steken om onze doelstellingen te halen. Maar een blinde vlek in het debat over de transitie naar een hernieuwbare energievoorziening, is die van de warmtevraag. Hoe zullen we de gebouwen in de toekomst verwarmen zonder stookolie en aardgas?

Ongeveer 85% van het huishoudelijk energieverbruik gaat naar verwarming en meer dan 90% van de huishoudens gebruikt daarvoor gas of stookolie. Om een nuluitstoot van CO2 te bereiken, zullen tussen nu en 2050 jaarlijks zo’n 100.000 huishoudens hun warmtevoorziening moeten vergroenen. 

Benjamin Clarysse
Beleidsmedewerker en Woordvoerder Energie
benjamin [dot] clarysse [at] bblv [dot] be