Kosten voor stookolielekken enkel terugbetalen bij overschakeling naar groene warmte

Stookolie is niet enkel een brandstof die erg veel CO2 uitstoot bij verbranding, maar zorgt in de praktijk ook heel vaak voor bodemvervuiling. OVAM schat in dat van de 730.000 stookolietanks er jaarlijks 50 tot 70 beginnen te lekken. Vorige week besliste de regeringen dat wie schade lijdt door een lekkende tank niet meer moet opdraaien voor de volledig kosten. Bond Beter Leefmilieu vraagt om hier extra voorwaarden aan te koppelen. 

Groene warmte als voorwaarde

Kosten voor de bodemsanering na een lekkende stookolieketel kunnen tot 100.000 euro kosten en waren tot voor kort volledig voor de rekening van de eigenaar. Maar vorige week zijn de federale en gewestregeringen overeengekomen om een solidariteitsfonds op te richten, gespijsd door bijdragen van iedereen die met mazout verwarmt. Wie schade lijdt door een lekkende tank, betaalt dan nog enkel een dossierkost van 25 euro en 10 procent van de factuur voor de werken, met een maximum van 500 euro.

Het is een goed idee om op die manier deze externe kost van verwarmen met stookolie mee in rekening te brengen, maar de overheden missen hier toch een kans om structureel te vergroenen. Het is perfect mogelijk om als bijkomende voorwaarde te vragen dat de huiseigenaar dan ook verandert naar een hernieuwbaar verwarmingssysteem zoals een warmtepomp of houtpellets. Op die manier vermijden we niet alleen dat er misschien binnen 30 jaar een nieuwe bodemsanering op dezelfde plaats, maar grijpen we een sleutelmoment aan om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Desinvestering uit fossiele energie Groene warmte

Meer over Desinvestering uit fossiele energie, Groene warmte