HERW!N is het collectief van sociale circulaire ondernemers. Het is ontstaan ​​uit de fusie tussen SST en KOMOSIE. HERW!N vertegenwoordigt bijna 10.000 medewerkers en 100 sociale circulaire ondernemers.

De bekendste voorbeeld zijn de Kringwinkels, maar ook biolandbouw, groenonderhoud en sociale restaurants maken deel uit van deze sector. Met de projecten Energiesnoeiers en Foodsavers gaan ze energiearmoede en voedselverspilling tegen.

Door de handen in elkaar te slaan, wil het collectief de omslag naar een sociaal circulaire economie versnellen.

Bond Beter Leefmilieu en HERW!N, samen aan de slag