Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21, Mpact, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging.  

De ambitie van de koepel is drieledig:

  • voortrekkers van duurzame mobiliteit meer slagkracht geven;
  • overheden stuwen richting een geïntegreerd duurzaam mobiliteitsbeleid;
  • steeds meer mensen aanzetten tot duurzame mobiliteitskeuzes. 

Kortom, de koepel wil van duurzame mobiliteit de logische keuze maken, voor iedereen.